Jste zde

17PBONR - Nauka o refrakci

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBONR Z,ZK 2 1P česky
Vztahy:
Předmět 17PBONR lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 17PBOZFOA
Úspěšná klasifikace předmětu 17PBONR je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 17PBOSUR2
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Předmět se zaměřuje na popis, teorii výskytu a příčin refrakčních vad. Optická stavba oka. Lidské oko jako optický systém (schématické a redukované oko, velikost retinálního obrazu, velikost zornice, stenopeické vidění, zraková ostrost). Klinické anomálie refrakce - refrakční vady (hypermetropie, myopie, astigmatismus, presbyopie, afakie). Výskyt a četnost refrakčních vad. Příčiny refrakčních vad. Akomodace a její poruchy - presbyopie, anisometropie - aniseikonie.

Požadavky:

Zkouška je tvořena písemným testem a ústní částí.

Osnova přednášek:

1.Přehled zobrazovacích vlastností optické soustavy oka (aberace, rozlišovací schopnost, MTF, vliv aberací na kvalitu zobrazení)

2.Refrakční vady a jejich popis. Hypermetropie. Myopie. Astigmatismus. Anisometropie. Výskyt a četnost refrakčních vad. Příčiny refrakčních vad.

3.Popis refrakčního stavu oka a principy jeho optické korekce.

4.Vyšetřovací místnost, její vybavení a podmínky vyšetření (vliv osvětlení a vyšetřovací vzdálenosti na výsledky vyšetření refrakčního stavu).

5.Měření rozlišovací schopnosti a zrakové ostrosti oka. Optické základy konstrukce optotypů. Typy optotypů.

6.Optické přístroje a pomůcky pro určení refrakčního stavu, principy skiaskopie

7.Metody měření aberací a kvality zobrazení oka

8.Měření kontrastní citlivosti oka. Testy kontrastní citlivosti a jejich využití.

9.Sférická ametropie - metody určení a vliv na zrakovou ostrost a kontrastní citlivost

10.Astigmatismus - metody určení a vliv na zrakovou ostrost a kontrastní citlivost

11.Akomodace oka - metody určení akomodační šíře

12.Optické principy korekce brýlovými, kontaktními čočkami, intraokulárními čočkami a chirurgickými zákroky na rohovce

13.Optické principy korekce presbyopie.

14.Shrnutí problematiky

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Optické principy měření a korekce refrakčních vad a s tím souvisejících problémů.

Studijní materiály:

1.Anton M.: Refrakční vady a jejich vyšetřovací metody. Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Brno 2004.

2.Tunnaclife A.H.: Introduction to Visual Optics. The Gresham Press, London 1993.

3.Benjamin, W.: Borish's Clinical Refraction. Butterworth-Heinemann Elsevier, 2006.

4.Rabbetts R.B.: Clinical Visual Optics, Butterworth-Heinemann, 2007.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: