Jste zde

17PBONMP - Návrh a management projektu

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBONMP KZ 2 1P+1S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Projekt jako koordinované úsilí skupiny lidí, jeho typy a etapy návrhu projektu, SWOT analýza. Požadavky jednotlivých typů projektů, dokumentace, financování a řízení. Management projektu, jeho organizace, koordinace a realizace projektu. Prezentace projektu. Týmový management projektu. Projekt a jeho vedení. Stanovení týmových typů. Komunikace v týmu a mezi vedoucími a podřízenými. Vedení pracovních porad. Motivace. Systém grantových agentur v tuzemsku. Možnosti získání projektu v zahraničí. Projekt návrhu provozovny oční optiky respektive Bakalářská práce jako projekt. Možnosti využití SW produktů pro návrh a management projektu.

Požadavky:

Udělení klasifikovaného zápočtu: 80% účast na cvičení a vypracování týmového projektu na cvičení.Jeho ppt prezentace v rozsahu 10minut a následná 5 minutová diskuse k projektu bude podkladem pro hodnocení KZ

Osnova přednášek:

1. Úvod, základní pojmy a definice, typy projektů, SWOT analýza seznámení s projektovým řízením, pojmy

2. Idea, studie, studie proveditelnosti, rozhodování

3. Projektová dokumentace, vazba na studii proveditelnosti, zákon o veřejných zakázkách

4. Rámec projektu, osobnost projektového managera, osobnosti v týmu, silné a slabé stránky lidí, motivace

5. Řízení lidí, řízení změn, vyhodnocování úspěšnosti a neúspěšnosti

6. Smluvní vztahy, nový občanský zákoník, předávání a přebírání díla, ekonomické posouzení projektu

7. Příklady projektů, řízení projektů, komunikace a sdělení informací

Osnova cvičení:

1. Test osobnosti, vytvoření týmů, zvolení rolí v týmu, vyjasňování kompetencí pro OPT. Zadání/výběr tématických projektů (výběr z námi navržených témat).

2. Změnový management, konzultace a upřesnění zadání z první hodiny

3. Vytvoření studie proveditelnosti pro realizaci Oční optiky. Rozhodování na reálných příkladech z praxe.

4. Uvedení slabých a silných stránek, časový harmonogram činností, vědecké a ekonomické zhodnocení.

5. Vytvoření smlouvy o dílo nebo smlouvy s investorem, dodavatelé

6. Konzultace před závěrečnou prezentací

7. Ukončení projektu a prezentace s oponenturou

Cíle studia:

Seznámit studenty se základy a principy návrhu projektu a jeho provedení k dosažení vytčeného cíle projektu „Návrh provozovny oční optiky“

Studijní materiály:

1) Alena Svozilová: Projektový managment, GRADA Publishing 2007

2) Robert Motka Studie proveditelnosti, Diplomová práce, Masarykova Univerzita, 2010

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: