Jste zde

17PBOKRV - Korekce refrakčních vad

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBOKRV KZ 3 1P+1C česky
Vztahy:
Předmět 17PBOKRV lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 17PBOVZF
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Předmět seznamuje studenty s refrakčním stavem oka a refrakčními vadami oka z hlediska objektivních metod jejich vyšetření a následné korekce. Objektivní vyšetření refrakčního stavu. Rohovkové a nitrooční refrakční chirurgické zákroky. Oční a celková onemocnění ovlivňující refrakční stav oka a jeho vyšetření.

Požadavky:

80% docházka na cvičeních, závěrečný test s doplňujícími ústními dotazy, praktická zkouška na závěr cvičení, vyplněné refrakční karty

Osnova přednášek:

1.Refrakční stav oka, refrakční vady ( principy a jejich rozdělení) - myopie, hypermetropie, astigmatismus.

2.Korekce refrakčních vad

3.Akomodace, presbyopie - princip a korekce

4. Afakie, anizometropie, anizeikonie

5.Objektivní vyšetření refrakce - skiaskopie, refraktometry

6.Objektivní vyšetření refrakce - Javalův oftalmometr, rohovkový topograf

7. Celkové poruchy a refrakce - léky působící změny refrakce a akomodace

8.Refrakční chirurgie - zákroky na rohovce chirurgické

9.Refrakční chirurgie - zákroky na rohovce laserové

10. Indikace k zákrokům

11.Refrakční zákroky nitrooční

12.Nitrooční refrakční chirurgie - operace katarakty

13.Chirurgické řešení presbyopie

14.Shrnutí

Osnova cvičení:

1.-7. exkurze do laserového refrakčního centra

7.-14. praktické školení na objektivní metody měření

Cíle studia:

Studium předmětu Korekce refrakčních vad má přinést studentům ucelený přehled základních objektivních refrakčních vyšetření a jejich zvládnutí v praxi optometristy. Cílem je zvládnutí teoretických východisek pro objektivní refrakci a nacvičení základního algoritmu vyšetření praktickým tréninkem.

Studijní materiály:

[1]Anton M.: Refrakční vady a jejich vyšetřovací metody. Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů , Brno 2004

[2]Kraus a kol.: Kompendium očního lékařství, Grada Publishing, Praha 1997.

[3]Atchison D. A., Smith G.: Optics of the Human Eye. Butterworth Heinemann 2000.

[4]Benjamin W. J., Borish I.M.: Borish Clinical Refraction. Butterworth-Heinemann/Elsevier, 2006.

[5]Rabbetts R.B.: Clinical Visual Optics, Butterworth-Heinemann, 2007.

[6]Tunnacliffe A.H.: Introduction to Visual Optics. Gresham Press, London, 1993.

[7]Diepes H.: Refraktions-bestimmung. DOZ Verlag, Heidelberg 2004.

[8]Kaschke M.: Optical Devices in Ophthalmology and Optometry: Technology, Design Principles and Clinical Applications. Wiley VCH, 2013.

[9]Thall, E.H.: Optics, refraction, and contact lenses. San Francisco : American Academy of Ophthalmology , 1999

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: