Biomedicínská technika (od AR 21/22) - prezenční forma

Kód Název
F7PBBALP Algoritmizace a programování
F7PBBAZC Algoritmy zpracování biosignálů v jazyce C
F7PBBAZD Analýza zpracování biomedicínských dat
F7PBBAF1 Anatomie a fyziologie I.
F7PBBAF2 Anatomie a fyziologie II.
F7PBBA3A Angličtina IIIA (část 1)
F7PBBA3B Angličtina IIIB (část 2)
F7PBBBP Bakalářská práce
F7PBBBCH Biochemie
F7PBBBFT Biofotonika
F7PBBBLS Biologické signály
F7PBBBLG Biologie
F7PBBBB Biomechanika a biomateriály
F7PBBBOZP BOZP a normy v elektrotechnice
F7PBBCHM Chemie
F7PBBDIZ Detektory ionizujícího záření
F7PBBEZP Ekonomika zdravotnického provozu
F7PBBEM Elektrická měřění
F7PBBELF Elektrofyziologie
F7PBBEMP Elektromagnetické pole živých organismů
F7PBBEO Elektronické obvody
F7PBBEBI Etika v biomedicínském inženýrství
F7PBBESP Evidence, servis a pořizování zdravotnické techniky
F7PBBFVP Funkce více proměnných
F7PBBFY1 Fyzika I.
F7PBBFY2 Fyzika II.
F7PBBFCH Fyzikální chemie
F7PBBHE Hygiena a epidemiologie
F7PBBISZ Informační systémy ve zdravotnictví
F7PBBITP Integrální počet
F7PBBKT Komunikační technologie
F7PBBKZS Konvenční zobrazovací systémy
F7PBBLT Laboratorní technika
F7PBBLPZ1 Lékařské přístroje a zařízení I. (diagnostická technika)
F7PBBLPZ2 Lékařské přístroje a zařízení II. (terapeutická technika)
F7PBBLAD Lineární algebra a diferenciální počet
F7PBBMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví
F7PBBMAT Marketing zdravotnické techniky
F7PBBMEC Mechanika
F7PBBMT Medicínská terminologie
F7PBBMVP Metodologie výzkumné práce
F7PBBMTB Mikroprocesorová technika v biomedicíně
F7PBBMDT Mikrovlnná diagnostika a terapie
F7PBBMS Modelování a simulace
F7PBBMFJ Modelování fyzikálních jevů v prostředí COMSOL MULTIPHYSICS
F7PBBNMP Návrh a management projektu
F7PBBOIZ Ochrana před účinky ionizujícího záření
F7PBBPPS Pacientské a přístrojové simulátory a testery
F7PBBPPP Práce s programovými prostředky
F7PBBPPM1 Práce s programovými prostředky (Matlab) I.
F7PBBPPM2 Práce s programovými prostředky (Matlab) II.
F7PBBPNK Praktika z návrhu a konstrukce lékařských přístrojů
F7PBBPMS Pravděpodobnost a matematická statistika
F7PBBPP První pomoc
F7PBBPSL Psychologie
F7PBBROP Řízená odborná praxe
F7PBBRBL Robotika v lékařství
F7PBBSPR1 Semestrální projekt I.
F7PBBSPR2 Semestrální projekt II.
F7PBBSBP Seminář k bakalářské práci
F7PBBSM Senzory v medicíně
F7PBBSEL Silnoproudá elektrotechnika
F7PBBSJ Skriptovací jazyky
F7PBBSPT Speciální přístrojová technika v anesteziologii a resuscitační péči
F7PBBTA Technická audiologie
F7PBBTEL Teoretická elektrotechnika
F7PBBTZS Tomografické zobrazovací systémy
F7PBBUSS Úvod do signálů a systémů
F7PBBVBI Virtuální bioinstrumentace
F7PBBZP Základy patologie
F7PBBZLN Zdravotnická legislativa a normy
F7PBBZOD Zpracování obrazových dat