Biomedicínský technik - prezenční a kombinovaná forma

Kód Název
17BBALP Algoritmizace a programování
17PBBALP Algoritmizace a programování
17BBAZC Algoritmy zpracováni biosignálů v jazyce C
17PBBAZC Algoritmy zpracování biosignálů v jazyce C
17PBBAZD Analýza a zpracování biomedicínských dat
17PBBAF1 Anatomie a fyziologie I
17BBAF1 Anatomie a fyziologie I.
17PBBAF2 Anatomie a fyziologie II
17BBAF2 Anatomie a fyziologie II.
17BBJA3 Angličtina III.
17PBBA3A Angličtina IIIA (část 1)
17PBBA3B Angličtina IIIB (část 2)
17BBBP Bakalářská práce
17PBBBP Bakalářská práce
17BBBCH Biochemie
17PBBBCH Biochemie
17BBBFT Biofotonika
17PBBBFT Biofotonika
17BBBLS Biologické signály
17PBBBLS Biologické signály
17BBBUI Biologické účinky ionizujícího záření
17PBBBUI Biologické účinky ionizujícího záření
17BBBLG Biologie
17PBBBLG Biologie
17BBBB Biomechanika a biomateriály
17PBBBB Biomechanika a biomateriály
17BBBOZP BOZP a normy v elektrotechnice
17PBBBOZP BOZP a normy v elektrotechnice
17PBBCHM Chemie
17BBCHM Chemie
17BBDIZ Detektory ionizujícího záření
17PBBDIZ Detektory ionizujícího záření
17BBEZP Ekonomika zdravotnického provozu
17PBBEZP Ekonomika zdravotnického provozu
17BBEM Elektrická měření
17PBBEM Elektrická měření
17BBELF Elektrofyziologie
17PBBELF Elektrofyziologie
17BBEMP Elektromagnetické pole živých organismů
17PBBEMP Elektromagnetické pole živých organismů
17BBEO Elektronické obvody
17PBBEO Elektronické obvody
17BBESL Elektronické součástky a senzory v lékařství
17PBBESL Elektronické součástky a senzory v lékařství
17BBEBI Etika v biomedicínském inženýrství
17PBBEBI Etika v biomedicínském inženýrství
17BBFVP Funkce více proměnných
17PBBFVP Funkce více proměnných
17PBBFY1 Fyzika I
17BBFY1 Fyzika I.
17PBBFY2 Fyzika II
17BBFY2 Fyzika II.
17PBBFY3 Fyzika III
17BBFY3 Fyzika III.
17PBBFCH Fyzikální chemie
17BBFCH Fyzikální chemie
17BBHE Hygiena a epidemiologie
17PBBISZ Informační systémy ve zdravotnictví
17BBISZ Informační systémy ve zdravotnictví
17BBITT Informační technologie a telemedicína
17PBBITT Informační technologie a telemedicína
17BBITP Integrální počet
17PBBITP Integrální počet
17BBLT Laboratorní technika
17PBBLT Laboratorní technika
17BBLTR Lékařská terminologie
17PBBLTR Lékařská terminologie
17BBLPZ Lékařské přístroje a zařízení
17PBBLPZ1 Lékařské přístroje a zařízení I (diagnostická technika)
17PBBLPZ2 Lékařské přístroje a zařízení II (terapeutická technika)
17BBLAD Lineární algebra a diferenciální počet
17PBBLAD Lineární algebra a diferenciální počet
17BBMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví
17PBBMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví
17BBMZT Management zdravotnické techniky
17PBBMZT Management zdravotnické techniky
17BBMAT Marketing zdravotnické techniky
17PBBMAT Marketing zdravotnické techniky
17BBMEC Mechanika
17PBBMEC Mechanika
17BBMVP Metodologie výzkumné práce
17PBBMVP Metodologie výzkumné práce
17BBMTB Mikroprocesorová technika v biomedicíně
17PBBMTB Mikroprocesorová technika v biomedicíně
17BBMS Modelování a simulace
17PBBMS Modelování a simulace
17BBNMP Návrh a management projektu
17PBBNMP Návrh a management projektu
17BBOIZ Ochrana před účinky ionizujícího záření
17PBBOIZ Ochrana před účinky ionizujícího záření
17PBBPPS Pacientské a přístrojové simulátory a testery
17PBBPPP Práce s programovými prostředky
17BBPPM Práce s programovými prostředky (Matlab)
17PBBPPM Práce s programovými prostředky (Matlab)
17BBPPP Práce s programovými prostředky (pokročilí)
17BBPPZ Práce s programovými prostředky (začátečníci)
17BBPNK Praktika z návrhu a konstrukce lékařských přístrojů
17PBBPNK Praktika z návrhu a konstrukce lékařských přístrojů
17BBPMS Pravděpodobnost a matematická statistika
17PBBPMS Pravděpodobnost a matematická statistika
17BBPMP1 Přístroje, metody a postupy v klinické praxi I
17PBBPMP1 Přístroje, metody a postupy v klinické praxi I
17BBPMP2 Přístroje, metody a postupy v klinické praxi II
17PBBPMP2 Přístroje, metody a postupy v klinické praxi II
17BBPP První pomoc
17PBBPP První pomoc
17BBPSL Psychologie
17PBBPSL Psychologie
17BBRI Rehabilitační inženýrství
17PBBRI Rehabilitační inženýrství
17BBRBL Robotika v lékařství
17PBBRBL Robotika v lékařství
17PBBSPRA Semestrální projekt
17BBSPR Semestrální projekt
17PBBSPR Semestrální projekt
17BBSEL Silnoproudá elektrotechnika
17PBBSEL Silnoproudá elektrotechnika
17PBBSPT Speciální přístrojová technika v anesteziologii a resuscitační péči
17BBSPT Speciální přístrojová technika v anesteziologii a resuscitační péči
17PBBTEL Teoretická elektrotechnika
17BBTEL Teoretická elektrotechnika
17PBBTPR Týmový projekt
17PBBTPRA Týmový projekt
17BBTPR Týmový projekt
17PBBUSS Úvod do signálů a systémů
17BBUSS Úvod do signálů a systémů
17PBBVBI Virtuální bioinstrumentace
17BBVKS Vybrané kapitoly ze statistiky
17BBZPD Základy patologie a diagnostické metody
17PBBZPD Základy patologie, hygieny a epidemiologie
17BBZLN Zdravotnická legislativa a normy
17PBBZLN Zdravotnická legislativa a normy
17BBZS Zobrazovací systémy
17PBBZS Zobrazovací systémy
17BBZOD Zpracování obrazových dat
17PBBZOD Zpracování obrazových dat