Jste zde

F7PBBA3A - Angličtina IIIA (část 1)

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBBA3A KZ 2 2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Eva Motyčková (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Cílem předmětu je zvýšit jazykové kompetence studentů v oblasti akademické angličtiny a odborné slovní zásoby, spolu s běžnými komunikačními dovednostmi - psaní shrnutí, příprava prezentací na jednání.

Výstupní znalosti, dovednosti, schopnosti a kompetence: Studenti by měli být schopni aktivně pracovat s akademickým textem, porozumět základní terminologii a tu být schopni aktivně používat, měli by mít povědomí o různých stylistických hladinách angličtiny a s nimi spojenými syntaktickými a lexikálními prostředky .

Požadavky:

1. Prezentace v hodině spolu s pracovním listem pro kolegy

2. Splnění závěrečného testu na 60%

3. Docházka - možné 2 absence

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Introduction

2.Longevity

3. Long life gene region found

4.You are what you eat

5. Additives and hyperactivity

6.Medicinal plants

7.Alligator blood and antibiotics

8.Reducing animal testing

9. Meet Stan D. Ardman

10.Plankton, pumps and carbon dioxide

11.Malarian and GM mosquitoes

12. GM crop contamination

13. Test

14 Assessment

Cíle studia:

Zvýšit a upevnit jazykové kompetence v oblasti prezentací, psaní abstraktů, shnrutí a odborné slovní zásoby .

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Instant Academic Skills, Lane Sarah, Cambridge University Press 2011

Materials provided by the Tutor.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Cvičení: 
PřílohaVelikost
PDF icon Instant Academic Skills3.62 MB
PDF icon Discussion topics2.22 MB