Jste zde

F7PBBMT - Medicínská terminologie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBBMT Z 1 1C česky
Garant předmětu:
Dana Rebeka Ralbovská
Přednášející:
Cvičící:
Dana Rebeka Ralbovská
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

V průběhu výuky jsou posluchači seznámeni s jednotlivými termíny vycházející z latinských, ale i řeckých výrazů. Studenti jsou průběžně seznamováni s termíny celých diagnoz a terapeutických postupů. Výuka probíhá převážně formou samostudia.

Požadavky:

Byla vytvořena databáze odborných termínů, které jsou obsažené v edukačních materiálech, jenž je možné nalézt na webových stránkách předmětu (slovník a 13 power pointových prezentací).

Studentovi bude udělen zápočet v případě úspěšného absolvování testu, který bude sestaven z výše uvedené databáze a který tedy obsahuje náhodně vybrané odborné termíny.

Ukončení předmětu - písemný test. (3 části - celkově 70 bodů):

- část první: slovní zásoba. (překlad slovíček z latinského jazyka. Slovíčka týkající se názvů jednotlivých orgánů a částí lidského těla)

- část druhá: diagnózy (překlad jednotlivých diagnóz z latinského jazyka)

- část třetí: diagnostické a léčebné postupy (překlad z latinského jazyka)

Bližší informace ohledně testu lze nalézt v power pointové prezentaci č. 1.

Studentovi je stanoven časový limit 50 minut na vypracování testu. Úspěšnost - 50 %

V případe studenta se specifickými poruchami učení lze písemný test modifikovat dle jeho potřeb.

Osnova přednášek:

Na webové stránce předmětu naleznete powerpointové prezentace k jednotlivým lekcím, které lze využít v rámci studia, ale rovněž i k samostatnému procvičování učiva.

Kromě výuky, která probíhá v souladu s plánovanou výukou (viz datumy u jednotlivých cvičení), může student využít i konzultace k výuce.

1. cvičení: Úvod do studia lékařské terminologie. Základní směry a roviny lidského těla. Názvy jednotlivých částí lidského těla, mozku, srdce, plic a překlad lékařských diagnóz. Lékařská terminologie vztahující se k jednotlivým svalům lidského těla. Lékařská terminologie vztahující se k jednotlivým částem nervového systému lidského těla. Překlad lékařských diagnóz. Lékařská terminologie vztahující se k jednotlivým částem kardiovaskulárního systému lidského těla. Překlad lékařských diagnóz.

Datum konání: 12. 10. 2023

2. cvičení: Využití jednotlivých předložek a koncovek (a, anti, hyper, hypo, dys, itis, apod.) v rámci lékařské terminologie. Patologické změny krve a moči. Překlad lékařských diagnóz. Využití jednotlivých koncovek (ectomia, stomia, apod.) v rámci lékařské terminologie. Názvy jednotlivých ran a zlomenin. Patologické změny organizmu. Opakování názvů jednotlivých orgánů a částí lidského těla. Překlad lékařských diagnóz. Lékařská terminologie vztahující se k jednotlivým diagnostickým a terapeutickým postupům. Překlad lékařských diagnóz. Lékařská terminologie vztahující se k jednotlivým částem gastrointestinálního a urogenitálního systému.

Datum konání: 26. 10. 2023

3. cvičení Překlad lékařských diagnóz. Lékařská terminologie vztahující se k jednotlivým diagnózám v rámci pediatrie, neurologie, chirurgie, traumatologie apod. Lékařská terminologie vztahující se k jednotlivým diagnózám v rámci psychiatrie, onkologie apod. Případné konzultace.

Datum konání: 09. 11. 2023

V průběhu ZS jsou naplánovány pouze 3 cvičení a pak následuje samostudium.

Cvičení se konají dne: 12. 10. 2023, 26. 10. 2023 a 09. 11. 2023

Osnova cvičení:

není určena

Cíle studia:

Získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání.

Studijní materiály:

[1] ARGAYOVÁ, I., RALBOVSKÁ, D. R., ZAZULA, R. Latinský jazyk teoreticky i prakticky pre zdravotníckych záchranárov a iné nelekárske študijné programy. Prešov: Prešovská univerzita. 2019. ISBN 978-80-555-2272-2

[2] ARGAYOVÁ, Ivana, RALBOVSKÁ, Dana Rebeka, ZAZULA Roman. Základy lékařské terminologie pro nelékařské zdravotnické obory. Praha: Grada, 2020, 160 s. ISBN 978-80-271-1716-1.

[3] KÁBRT, J., Chlumská, E.: Úvod do lékařské terminologie. 4. Vyd. Praha: Karolinum. 2000.

[4] RALBOVSKÁ, R.: 13 power pointových prezentací, které obsahují poměrnou část učiva k předmětu lékařská terminologie.

[5] PACOVSKÝ, V.: Medicínská terminologie. Praha. Karolinum 2004.

[6] KOZLÍKOVÁ, D., PLAŠILOVÁ, D. Základy latinské lékařské terminologie pro bakalářský program na lékařské fakultě. UK Karolinum Praha. 2005. ISBN

[7] STRAKOŠOVÁ, S.: Jazyk latinský (Skriptum pro studium bakalářské a magisterské se zdravotnickým zaměřením), Ostravská univerzita, Ostrava 2000.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Cvičení: 
PřílohaVelikost
Office presentation icon 3. lekce3.23 MB
Office presentation icon 4. lekce6.24 MB
Soubor 5. lekce4.22 MB
Soubor 6. lekce2.83 MB
Soubor 7. lekce4.12 MB
Office presentation icon 8. lekce16.36 MB
Soubor 9. lekce3.6 MB
Office presentation icon 10. lekce7.17 MB
Soubor 11. lekce2.58 MB
Office presentation icon 12. lekce3.13 MB
PDF icon Slovník464.53 KB
Soubor 1. lekce5.13 MB
Soubor Harmonogram_výuky_2023/202415.18 KB
Office presentation icon 2. lekce5.76 MB