Jste zde

F7PBBPPM1 - Práce s programovými prostředky (Matlab) I.

Výuka probíhá od druhé poloviny semestru !

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBBPPM1 KZ 1 1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Tereza Duspivová, Lucie Horáková
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Studenti se naučí vytvářet funkce, nástroje a skripty v jazyku Matlab, seznámí se s datovými strukturami a s prací s daty a jejich zobrazením. Během semestru získají znalost tvorby skriptů v Matlabu a základy pro jejich využití ve zpracování biomedicínských dat.

Požadavky:

- Vypracovat úlohy ze cvičení na https://grader.mathworks.com/, úlohy vypracovat do týdne (výsledky budou zpracovány automaticky, pozdější vypracování nebude uznané).

- Za úlohy bude celkově 50 bodů. Musí být zpracováno minimálně 80% úloh (počítají se i chybně vypracované s „rozumným“ řešením),

- Vypracovat zápočtový test maximální zisk 50 bodů - zápočtový test bude hromadný a časově omezený (cca 90 minut),

- Hodnocení bude na základě ECTS stupnice F (<50),E (50-59),D (60-69),C (70-79), B (80-89), A (90-100).

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Základní popis prostředí Matlab a charakteristika (jádro, toolboxy, Simulink,nápověda). Příkazová řádka, elementární

operace s reálnými čísly.

2. Proměnné, práce s řetězci znaků, matematické funkce, vektory.

3. Relační operátory, matice a vektory, operace s maticemi, generování matic, zvláštní typy matic, indexování matic,

ukládání a načítání proměnných.

4. Skripty a funkce, podmíněné příkazy.

5. Struktury, buňky, cykly.

6. 2D grafika, spojitý 2D graf, více křivek v jednom okně, vzhled grafu, logaritmické souřadnice, více obrázků v jednom

okně, uložení a přenos grafu.

7. Zápočtový test

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s prostředím a základy jazyka Matlab.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] HAMPEL, David, Jitka JANOVÁ a Lenka VISKOTOVÁ. MATLAB. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. ISBN 978-80-7509-543-5.

[2] CHAPMAN, Stephen J. Matlab programming for engineers. Fifth edition. Mason, OH: Cengage Learning, 2016. ISBN 978-1-111-57671-4.

Doporučená literatura:

[1] MATLAB, Matlab help [online], https://www.mathworks.com/help/matlab/

[2] ZAPLATÍLEK, Karel a Bohuslav DOŇAR. MATLAB pro začátečníky. Praha: BEN - technická literatura, 2003. ISBN 80-7300-095-4.

[3] ZAPLATÍLEK, Karel a Bohuslav DOŇAR. MATLAB: tvorba uživatelských aplikací. Praha: BEN - technická literatura, 2004. ISBN 80-7300-133-0.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Cvičení - odkaz: 

Ostatní - odkaz: