Jste zde

F7PBBDIZ - Detektory ionizujícího záření

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBBDIZ KZ 2 2P česky
Garant předmětu:
Ladislav Pína
Přednášející:
Ladislav Pína
Cvičící:
Ladislav Pína
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Pochopení základů fyziky detekce ionizujícího záření a funkce základních typů detektorů ionizujícího záření. Interakce fotonů s látkou. Nepixelové detektory. Pixelové detektory. Elektrický náboj a obrazová data.

Požadavky:

Vstupní požadavky předmětu:

Zejména Fyzika I. F7PBBFY1 , Fyzika II. F7PBBFY2

Výstupní znalosti, dovednosti, schopnosti a kompetence:

Znalost fyzikálních principů detekce ionizujícího záření a funkce základních typů detektorů ionizujícího záření.

Schopnost správně interpretovat naměřená obrazová data.

Použitelnost znalostí zejména v předmětu F7PBBTZS Tomografické zobrazovací systémy a částečně F7PBBKZS Konvenční zobrazovací systémy.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

1. Plynové detektory

2. Proudové ionizační komory

3. Impulsní ionizační komory

4. Proporcionální detektory

5. Tvar výstupního impulsu proporcionálního počítače

6. Detekce a spektrometrie neutronů proporcionálními počítači

7. Geiger - Müllerovy detektory

8. Koronové detektory

9. Úvod do scintilačních detektorů

10. Použití organických scintilátorů, kapalné scintilátory

11. Čerenkovovy detektory - prahové a diferenciální Č. detektory. Zpracování a vyhodnocení fotonů ze scintilátorů a Č. detektorů.

12. fotonásobiče, typy fotokatod a jejich citlivost, spektrální charakteristiky - elektronové násobící systémy, struktury dynodových systémů a jejich vliv na vlastnosti FN - temný proud a šumové impulsy.

13. Polovodičové detektory

14. Kompenzované Ge(Li) a HPGe detektory pro detekci fotonů, chlazení detektorů. Polovodičové detektory z jiných materiálů než Si a Ge.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Pochopení základů fyziky detekce ionizujícího záření a funkce základních typů detektorů ionizujícího záření. Interakce fotonů s látkou. Nepixelové detektory. Pixelové detektory. Elektrický náboj a obrazová data.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] VÍCHA, Vladimír. Experimenty s pixelovým detektorem pro výuku jaderné a částicové fyziky. V Praze: České vysoké učení technické v Praze, 2016. ISBN 978-80-01-05888-6.

[2] GERNDT, Josef a Petr. PRŮŠA. Detektory ionizujícího záření. 2., přeprac. vyd. V Praze: ČVUT, 2011. ISBN 978-80-01-04710-1.

Doporučená literatura:

[1] Detekce a spektrometrie ionizujícího záření [Česká republika]: Ullmann, V., 2005. http://astronuklfyzika.cz/DetekceSpektrometrie.htm [citováno 8. října 2007]

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: