Jste zde

F7PBBSJ - Skriptovací jazyky

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBBSJ KZ 2 2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Pavla Suchánková (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Cílem předmětu je porozumět tématu skriptovacích jazyků a jejich aplikací, pochopit jejich výhody a nevýhody a jejich komplementaritu k systémovým jazykům. Studenti se seznámí s regulárními výrazy a nástroji pro zpracování textu. Předmět se soustředí na skriptovací jazyky v operačním systému Unix a skriptovací jazyky Python.

Požadavky:

Studentovy znalosti se prověřují průběžným hodnocením krátkých testů a konečného zápočtového, ze kterých lze získat až 100 bodů. Známka se určí dle počtu získaných bodů a ECTS stupnice.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Skriptovací jazyky, výhody a nevýhody, přehled jazyků

2. Unix shell – tvorba skriptů, editory

3. Unix shell – tvorba skriptů

4. Unix shell – základní programy, řízení úloh a procesů

5. Unix shell – základní příznaky, proměnné, zpracování parametrů

6. Unix shell – podmínky, cykly

7. Operace s textem, regulární výrazy, SED

8. Python – úvod, konvence, datové typy,

9. Python – podmínky, funkce, proměnné, pole, cykly

10. Python – kontejny, iterátory, generátory, funkcionální a objektově orientované programování

11. Python – grafický výstup, čtení a zápis do souborů, kreslení grafů

12. Python – knihovny pro zpracování dat NumPy

13. Python – knihovny SciPy a SymPy

14. Zápočtový test

Cíle studia:

Získání znalostí tvorby skriptů pro práci s daty a procesy.

Studijní materiály:

[1] SOBELL, Mark G. Mistrovství v Linuxu: příkazový řádek, shell, programování. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1726-2.

[2] NEWHAM, Cameron a Bill ROSENBLATT. Learning the bash Shell: UNIX Shell Programming. 3rd ed. Beijing: O'Reilly, 2005. ISBN 978-0-596-00965-6.

[3] SUMMERFIELD, Mark. Python 3: výukový kurz. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2737-7.

[4] LUTZ, Mark. Learning Python. Fifth edition. Beijing: O'Reilly, 2013. ISBN 978-1-449-35573-9.

[1] HARMS, Daryl D. a Kenneth MCDONALD. Začínáme programovat v jazyce Python., 2. opr. vyd. Přeložil Ivo FOŘT, přeložil Lubomír ŠKAPA. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-2161-0.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní - odkaz: