Jste zde

F7PBBA3B - Angličtina IIIB (část 2)

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBBA3B KZ 2 2C česky
Garant předmětu:
Eva Motyčková
Přednášející:
Cvičící:
Eva Motyčková
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Výuka v letním semestru spočívá v moderním, nefrontálním, projektovém a mezioborovém způsobu výuky, který se ve světě dostává do popředí. Systém je založený na samostatné tvůrčí práci studentů, kteří mají za úkol zpracovat zajímavé téma z oblasti jejich oboru studia, tedy biomedicínského inženýrství a zpřístupnit jej kolegům ve formě projektu. Další aktivitou studentů v letním semestru je zpracování eseje (shrnutí obsahu) článku z časopisu New Scientist přístupného ve fakultní knihovně a ústní pohovor o tomto článku s vyučující.

Požadavky:

Zpracování vlastního projektu, jeho odprezentování v hodině, pracovní list, esej z časopisu New Scientist a následná diskuse nad ní s vyučující, docházka - možné dvě absence

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Introduction, instructions

2. Project

3. Project

4.Project

5. Project

6. Project

7. Project

8. Project

9. Project

10. Project

11. Project

12. Project

13. Essays - discussions

14. Essays - discussions

Cíle studia:

Zvýšení schopností nejen jazykových, ale i discourse skills - umění diskutovat, umění psát populárně vědecké články z oboru, pracovat s nimi, naučit se orientovat problematice, vybírat validní zdroje a s těmi pracovat, rozšíření povědomí o moderním vývoji a pokrocích v oblasti biomedicínského inženýrství.

Studijní materiály:
Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: