Jste zde

F7PBBAF1 - Anatomie a fyziologie I.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBBAF1 Z,ZK 4 2P+1C+1L česky
Vztahy:
Úspěšné absolvování nebo získání zápočtu a nevyčerpání všech zkouškových termínů předmětu F7PBBAF1 je podmínkou zápisu na předmět F7PBBAF2.
Garant předmětu:
Jakub Tlapák
Přednášející:
Jakub Tlapák
Cvičící:
David Novotný, Jan Páleník, Ksenia Sedova, Jakub Tlapák
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět je zaměřen na integraci klasických oborů anatomie, mikroskopické anatomie a fyziologie, se základy histologie. Předmět slouží k pochopení vztahů mezi stavbou a funkcí lidského organismu. Výuka sleduje moderní pedagogické trendy spočívající v přímé vazbě morfologie a funkce jednotlivých systémů. Výuka je úzce vázána na témata přednášek a propojena s praktickými cvičeními. Je zaměřena výrazně problémově a využívá aktivačních metodik ke zvýšení motivace studentů. Samozřejmostí je využití moderních multimediálních programů (ADAM, Vernier). Po stránce teoretické i praktické je hlavní důraz kladen na morfologii a funkci životně důležitých orgánů a systémů.

Požadavky:

Prezence na 80 % praktických cvičení. Absence (do 20 %, tj. 3 absence za semestr) musí být nahrazeny s jinou paralelkou probírající stejné téma (případně dle dohody s vyučujícím). Nemoc doložená pracovní neschopností nebo zprávou lékaře je považována za absenci a musí být nahrazena s jinou paralelkou (případně dle dohody s vyučujícím). Pokud student nebude připraven dle požadavků vyučujícího, které byly deklarovány v dostatečném předstihu, nebude mu účast na daném cvičení umožněna a bude se muset zúčastnit cvičení s jinou paralelkou dle domluvy s vyučujícím.

Udělení zápočtu: hodnocení průběžné práce během semestru (hodnotí cvičící).

Po splnění požadavků k zápočtu. Zkouška je písemná, formou testu s volenou odpovědí. Z nabídnutých 4 odpovědí je správná vždy jedna odpověď. Opravný termín zkoušky je rovněž písemnou formou s minimálně týdenním odstupem. Test obsahuje celkem 30 testových otázek.

Bodové hodnocení:

30 - 27 správných odpovědí = 1 (A)

26 - 24 správných odpovědí = 1,5 (B)

23 - 21 správných odpovědí = 2 (C)

20 - 18 správných odpovědí = 2,5 (D)

17 - 15 správných odpovědí = 3 (E)

14 a méně správných odpovědí = 4 (F)

Osnova přednášek:

1. Cytomorfologie, funkční morfologie tkání. Roviny a směry.

2. Obecná stavba kosti a kloubu. Růst a regenerace kostní tkáně.

3. Kostra páteře. Komplex páteř – pánev. Kostra hrudníku. Lebka.

4. Kostra končetin.

5. Sval, stavba, inervace, řízení kontrakce, regenerace.

6. Svalové skupiny – svaly HK a DK.

7. Svalové skupiny – svaly zad, břicha, hlavy, krku, svaly dna pánevního.

8. Akční potenciál. Nervosvalový přenos.

9. Krev. Anatomie krve a krvetvorby.

10. Morfologie a fyziologie trávicí soustavy I.

11. Morfologie a fyziologie trávicí soustavy II.

12. Morfologie dýchacích cest. Stavba plic.

13. Fyziologie dýchání. Mechanika dýchání.

14. Výběrové téma.

Osnova cvičení:

1. týden Cytomorfologie, funkční morfologie tkání. Roviny a směry.

2. týden Obecná stavba kosti. Růst a regenerace kostní tkáně.

3. týden Kostní spojení. Typy, charakteristika. Kloub, stavba a funkce.

4. týden Kostra páteře. Kostra hrudníku. Lebka.

5. týden Kostra končetin.

6. týden Sval, stavba, inervace, řízení kontrakce, regenerace.

7. týden Svalové skupiny - svaly PK a DK.

8. týden Svalové skupiny - svaly zad, hrudníku, břicha, hlavy, krku a svaly dna pánevního.

9. týden Morfologie a fyziologie trávicí soustavy I.

10. týden Morfologie a fyziologie trávicí soustavy II.

11. týden Morfologie dýchacích cest. Stavba plic.

12. týden Fyziologie dýchání. Mechanika dýchání.

13. týden Akční potenciál. Nervosvalový přenos.

14. týden Výběrová témata.

Cíle studia:

Předmět je zaměřen na integraci klasických oborů anatomie, mikroskopické anatomie a fyziologie, se základy histologie. Předmět slouží k pochopení vztahů mezi stavbou a funkcí lidského organismu.

Studijní materiály:

[1]DYLEVSKÝ, Ivan. Funkční anatomie. 3. vyd. Praha: Grada, 2019. ISBN: 978-80-247-3240-4.

[2]DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie. Praha GRADA 2019. ISBN: 978-80-86297-05-7.

[3]ROKYTA, Richard. Fyziologie. Třetí, přepracované vydání. Praha: Galén, 2016. ISBN: 978-80-7492-238-1.

[4]MOUREK, Jindřich. Fyziologie. Učebnice pro studenty zdravotnických oborů. 2. vyd. Praha: Grada, 2019. ISBN: 978-80-247-3918-2.

Doporučená literatura:

[1]KITTNAR, Otomar. Lékařská fyziologie. Praha: Grada, 2019. ISBN: 978-80-247-3068-4.

Studijní pomůcky (Laboratoř anatomie, Laboratoř fyziologie):

[1]Umělé anatomické modely (kosti, soustavy, orgány, svaly apod.), plastinovaná lidská těla a vybrané lidské orgány, speciální SW nástroje – ADAM, Vernier.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Praktikum z fyziologie člověka1.27 MB

Ostatní - odkaz: 

Harmonogram cvičení F7PBBAF1 v ZS 2021/2022: https://harm.fbmi.cvut.cz/B211/F7PBBAF1/tut//

Slovník základního medicínského názvosloví (Kurz Anatomie a fyziologie I pro BMT): https://moodle-vyuka.cvut.cz

Videa pro praktikum z fyziologie člověka (Kurz Anatomie a fyziologie I pro BMT): https://moodle-vyuka.cvut.cz