Jste zde

F7PBBPPP - Práce s programovými prostředky

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBBPPP KZ 2 2C česky
Garant předmětu:
Pavel Smrčka
Přednášející:
Tomáš Funda, Radim Kliment, Pavel Smrčka
Cvičící:
Tomáš Funda, Radim Kliment, Pavel Smrčka
Předmět zajišťuje:
katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
Anotace:

Cílem předmětu je podat přehled základního aplikačního software pro GNU/Linux a MS Windows s ukázkami a příklady užití, včetně srovnání parametrů jednotlivých programů. Okruhy zaměření jednotlivých programových prostředků jsou vybrány s ohledem na využitelnost studenty FBMI v dalších předmětech a dále při přípravě kvlifikačních prací i při následném profesním uplatnění v oboru. Vstupním požadavky předmětu jsou znalosti ovládání počítače na středoškolské úrovni. Student po absolvování předmětu získá následující výstupní znalosti, dovednosti, schopnosti a kompetence: Rutinní ovládání běžných uživatelských programů v prostředí MS Windows a GNU/Linux, změřených na tyto oblasti: tvorba technické dokumentace, zpracování 2D grafiky, audia, videa, bezpečné sdílení informací a síťová komunikace, tvorba a publikace osobních webových stránek, zpracování a vizualizace biomedicínských dat, základy skriptování.

Požadavky:

Podmínky zápočtu: získání minimálně 50 průběžných bodů ze 100 za řešení cvičebních úloh.

Osnova přednášek:

Předmět neobsahuje přednášky.

Osnova cvičení:

Osnova cvičení:

1. Základní principy uživatelského rozhraní počítače, operační systém, systémové a aplikační programy. Souborový systém a správa software: MS Windows, GNU/Linux - uživatelský pohled.

2. Operační systém MS Windows z pohledu uživatele: instalace, konfigurace, zabezpečení a základní správa.

3. Operační systém GNU/Linux z pohledu uživatele: instalace, konfigurace, zabezpečení a základní správa.

4. Základní aplikace v prostředí MS Windows a Linux I- zpracování textu, tabulkové kalkulátory, prezentace, e-mailové klienty, komunikační programy a webové prohlížeče – přehled a srovnání parametrů.

5. Použití sázecího systému LaTeX pro tvorbu technické dokumentace, odborných publikací a kvalifikačních prací.

6. Zpracování 2D obrazových dat – úvod do bitmapové grafiky, úpravy fotografií, tvorba 2D animací.

7. Nástroje pro technické výpočty a simulace I: jazyk a prostředí R pro statistické výpočty a vizualizace.

8. Nástroje pro technické výpočty a simulace II: využití jazyka Python k vizualizaci dat a numerickým výpočtům

9. Nástroje pro zpracování audia – editace a filtrace zvukových záznamů.

10. Nástroje pro zpracování videa – editace, základy střihu, publikace na streamovacích serverech.

11. Základy tvorby Webu – úvod do HTML, CSS a JavaScriptu, CMS systémy, publikace webových stránek.

12. Úvod do skriptování v Bash.

13. Zadání a řešení individuální semsetrální úlohy.

14. Dokončení, odevzdání a obhajoba úlohy, klasifikovaný zápočet.

Cíle studia:

Rutinní ovládání běžných uživatelských programů v prostředí MS Windows a GNU/Linux, seznámení s možnostmi blended e-learning. Vybavení studentů znalostmi potřebnými pro volitelné testování dle standardu ECDL.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] BERKA, Roman, František RUND, Libor HUSNÍK a Adam SPORKA. Multimédia I. V Praze: Česká vysoké učení technické, 2016. ISBN 978-80-01-05859-6.

[2] KAMENÍK, Pavel. Příkazový řádek v Linuxu: praktická řešení. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-2819-0.

Doporučená literatura:

[1] MICHÁLEK, Martin. Vzhůru do (responzivního) webdesignu, ISBN: 978-80-88253-00-6, 2017

[2] RYBIČKA, Jiří. LATEX pro začátečníky. 3. vyd. Brno: Konvoj, 2003. ISBN 80-7302-049-1.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Cvičení - odkaz: 

Veškeré studijní materiály jsou k dispozici v Moodle https://skolicka.fbmi.cvut.cz/course/view.php?id=3