Jste zde

F7PBBZP - Základy patologie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBBZP ZK 2 2P česky

Předmět F7PBBZP lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu F7PBBAF2

Garant předmětu:
Miloš Sokol
Přednášející:
Miloš Sokol
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět navazuje na znalosti anatomie a fyziologie člověka. Znalosti těchto oborů budou rozšířeny o základy obecné patologie, která je nezbytná pro pochopení souvislostí v patologii speciální. Morfologické poznatky patologie budou kombinovány a přehledně propojeny se základními poznatky patofyziologie orgánových systémů, s důrazem na propojení funkčních a morfologických důsledků patologických stavů organismu.

Požadavky:

Požadavky na ukončení předmětu

1.Doporučená účast na přednáškách.

2.Další samostudium dle doporučené literatury.

3.Závěrečný test – 20 otázek, minimum ke splnění zkoušky z předmětu 10 správných odpovědí.

4.V případě nesplnění testu následuje ústní přezkoušení.

5.Interval mezi řádným a 1. opravným termínem je minimálně 1 týden.

Podmínky zkoušky počet správných odpovědí:

A – 19 až 20

B – 18

C – 17

D – 14 až 16

E – 10 až 13

F – 9 a méně

Osnova přednášek:

1. Základy obecné patologie. Smrt. Pitva a doplňující laboratorní vyšetření.

2. Regresivní změny.

3. Zánět, hojení ran, hojení zlomenin.

4. Nádory. Diagnostika a léčba.

5. Speciální patologie - kardiovaskulární aparát.

6. Patologie krevního ústrojí. Šok. Lymfatické uzliny, slezina.

7. Patologie dýchacího ústrojí.

8. Patologie trávicího ústrojí.

9. Patologie centrálního nervového ústrojí.

10. Patologie močového ústrojí.

11. Mužské a ženské pohlavní ústrojí. Perinatální patologie. Nemoci prsu.

12. Patologie pohybového aparátu, úrazy.

13. Patologie endokrinního ústrojí. Nemoci kůže

14. Konzultační přednáška.

Osnova cvičení:

Není.

Cíle studia:

Student by měl být schopen porovnat a rozlišit metody zdravotního vyšetření, popsat postup základního klinického vyšetření a pochopit jeho podstatu a význam. Musí mít znalosti o způsobu a metodách monitorování zdravotního stavu nemocného.

Studijní materiály:

Stříteský, Jan: Patologie. Učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium, Olomouc, 2001, 338 s. ISBN 80-86297-06-3

Doporučená literatura:

Mačák, Jirka, Mačáková, Jana, Dvořáčková, Jana: Patologie, 2. doplněné vydání. Grada Publishing, Praha, 2012, 347 s. ISBN 978-80-247-3530-6

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram výuky LS 2022/2023414.27 KB