Jste zde

F7PBBPPM2 - Práce s programovými prostředky (Matlab) II.

Poznámky k výuce:

Výuka bude probíhat prezenčně. Zápočtové testy můžou probíhat online nebo prezenčně podle aktuální situace. Domácí úlohy se budou odevzdávat přes grader.mathworks.com .

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBBPPM2 KZ 2 2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Tereza Hubená, Tomáš Krajča, Michal Reimer
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s prostředím a jazykem Matlab a se základními toolboxy. Předmět navazuje na Práce s programovými prostředky (Matlab) I. Studenti se naučí vytvářet funkce a skripty v jazyku Matlab, seznámí se s datovými strukturami a s prací s daty a jejich zobrazením, se základními toolboxy a s tvorbou uživatelských rozhraních.

Požadavky:

Základní znalost tvorby skriptů v Matlabu – absolvovaný předmět Práce s programovými prostředky (Matlab) I. Studenti budou průběžně plnit domácí úkoly (povinnost vypracovat alespoň 3 DÚ), za které můžou získat až 40 bodů. V půlce a na konci semestru bude zápočtový test každý za 30 bodů. Účast na cvičení je povinná, jsou tolerovány max. 3 omluvené absence. Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je vytvoření zápočtového programu. Známka se určí dle počtu získaných bodů a ECTS stupnice.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Opakování - proměnné, skripty, funkce, datové struktury, řízení kódu.

2. Opakování - Pole, indexování, hledání v poli, optimalizace a ladění skriptů, timer

3. Toolbox symbolické matematiky, soustava rovnic, symbolická derivace.

4. Práce se soubory, načítání, ukládání, výjimky.

5. Pokročilé zobrazování - 2D grafy.

6. 3D grafy a 3D grafika.

7. Zápočtový test.

8. Objektové programování v Matlabu, třídy, handly.

9. Tvorba uživatelského rozhraní – události, timer.

10. Tvorba uživatelské rozhraní – ovládací prvky.

11. Zpracování signálu, interpolace, hledání minima maxima, signal processing toolbox.

12. Práce s obrazem - Image processing toolbox.

13. Opakování a srhnutí - doporučené postupy.

14. Zápočtový test

Cíle studia:

Pokročilá znalost tvorby skriptů v Matlabu, znalosti využití Matlabu pro matematiku, zpracování signálu, obrazu a tvorby uživatelských rozhraní.

Studijní materiály:

[1] HAMPEL, David, Jitka JANOVÁ a Lenka VISKOTOVÁ. MATLAB. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. ISBN 978-80-7509-543-5.

[2] CHAPMAN, Stephen J. Matlab programming for engineers. Fifth edition. Mason, OH: Cengage Learning, 2016. ISBN 978-1-111-57671-4.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Cvičení - odkaz: 

Ostatní - odkaz: