Jste zde

Zdravotní laborant - prezenční forma

Kód Název
17PBLAF1 Anatomie a fyziologie člověka I.
17PBLAF1A Anatomie a fyziologie člověka I.
17PBLAF2 Anatomie a fyziologie člověka II.
17PBLAF2A Anatomie a fyziologie člověka II.
17PBLAZI Aplikovaná zdravotnická informatika
17PBLBP Bakalářská práce
17PBLBCH1 Biochemie I.
17PBLBCH2 Biochemie II.
17PBLEZ Etika ve zdravotnictví
17PBLF Fyzika
17PBLGEN Genetika
17PBLHIM Hematologie a imunohematologie
17PBLHTS1 Hematologie a transfúzní služba I.
17PBLHTS2 Hematologie a transfúzní služba II.
17PBLHHT Histologie a histologické techniky
17PBLILPB Individuálně letní praxe -biochemie
17PBLISZ Informační systémy ve zdravotnictví
17PBLIT Informační technologie
17PBLKB1A Klinická biochemie I.
17PBLKB1 Klinická biochemie I.
17PBLKB2A Klinická biochemie II.
17PBLKB2 Klinická biochemie II.
17PBLKGE Klinická genetika
17PBLKIM Klinická imunologie
17PBLKMBA Klinická mikrobiologie
17PBLKMB Klinická mikrobiologie
17PBLLMT Laboratoř z mikroskopických technik
17PBLLP Laboratorní praxe (hematologie, transfuziologie, histologie, biochemie, mikrobiologie, imunologie)
17PBLLPB Laboratorní praxe - biochemie
17PBLLPGA Laboratorní praxe genetika a molekulární biologie
17PBLLPG Laboratorní praxe genetika a molekulární biologie
17PBLLPH Laboratorní praxe hematologie a transfuziologie
17PBLLPI Laboratorní praxe imunologie
17PBLLPM Laboratorní praxe mikrobiologie
17PBLLZP Laboratorní zdravotnické přístroje
17PBLLZPA Laboratorní zdravotnické přístroje
17PBLMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví
17PBLMT Medicínská terminologie
17PBLMTA Medicínská terminologie
17PBLMVV Metodologie vědeckého výzkumu
17PBLMM Mikroskopické metody
17PBLMB Molekulární biologie
17PBLOZLA Obecná chemie a základní laboratorní výpočty
17PBLOZL Obecná chemie a základní laboratorní výpočty
17PBLMKB Obecná mikrobiologie
17PBLMKBA Obecná mikrobiologie
17PBLOLD Obecné laboratorní dovednosti
17PBLOPL Organizace a provoz laboratoře ve zdravotnickém zařízení
17PBLPPP Práce s programovými prostředky (pokročilí)
17PBLPPZ Práce s programovými prostředky (začátečníci)
17PBLPMS Pravděpodobnost a matematická statistika
17PBLPMM Principy mikroskopických metod
17PBLPP První pomoc
17PBLPPA První pomoc
17PBLRO Radiční ochrana
17PBLSBP Seminář k bakalářské práci
17PBLSL Soudní lékařství
17PBLSLPA Správná laboratorní praxe
17PBLSLP Správná laboratorní praxe
17PBLSJL Systém managementu jakosti v laboratoři
17PBLTRA Transfuziologie
17PBLVMVZ Vyšetřovací metody v ochraně veřejného zdraví
17PBLZACHA Základy analytické chemie
17PBLZACH Základy analytické chemie
17PBLZHE Základy hygieny a epidemiologie
17PBLZII Základy imunologie a imunochemie
17PBLOBC Základy obecné biologie a cytologie
17PBLZOP Základy ošetřovatelské praxe
17PBLZPAA Základy patologie
17PBLZPA Základy patologie
17PBLZTXA Základy toxikologie
17PBLZTXAA Základy toxikologie
17PBLZTX Základy toxikologie
17PBLZVZ Základy veřejného zdravotnictví a legislativa ve zdravotnictví
17PBLZB Zdravotnická biofyzika
17PBLZP Zdravotnická psychologie
17PBLZBPR Zpracování bakalářské práce
17PBLZOD Zpracování obrazových dat v laboratotní diagnostice