Jste zde

17PBLMTA - Medicínská terminologie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBLMTA Z 3 1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět poskytuje posluchačům v jeho první polovině základní orientaci v anglické dokumentaci použivané při laboratorní praxi a v druhé části zprostředkuje vhled do v praxi používané medicínské terminologie.

Požadavky:

Ta: Znalost základních odborných výrazů a frází z anglické dokumentace - Test (max. 50 bodů)

Tmt: Znalost základních odborných výrazů z medicínské terminologie - Test (max. 50 bodů)

Požadavek na zápočet - Součet výsledků z testů větší než 50 bodů.

=IF (((Ta + Tmt) > 50); „ANO“; „Ne“)

Osnova přednášek:

Přednášky nejsou.

Osnova cvičení:

Výuka pro obě paralelky bude zahájena ve 2. týdnu, kdy dojde k rozdělení studentů do skupin podle znalosti angličtiny.

Výuka medicínské terminologie (vycházející z latiny a řečtiny), kterou vede PhDr. Mgr. Dana Rebeka Ralbovská, Ph.D. bude probíhat v následujících termínech:

20. 12. 2018 a 10. 1. 2019

K této výuce lze využití powerpointové prezentace č. 1 a 2, které jsou k dispozici na webové stránce předmětu.

Dne 20.12. 2018

Využití jednotlivých předložek a koncovek (a, anti, hyper, hypo, dys, itis, apod.) v rámci lékařské terminologie. Patologické změny krve a moči.

Překlad lékařských diagnóz.

Dne 10. 1. 2019

Využití jednotlivých koncovek (ectomia, stomia, apod.) v rámci lékařské terminologie. Názvy jednotlivých ran a zlomenin. Patologické změny organizmu. Opakování názvů jednotlivých orgánů a částí lidského těla. Lékařská terminologie vztahující se k jednotlivým diagnostickým a terapeutickým postupům.

Překlad lékařských diagnóz.

Osnova cvičení k výuce Ing. Navrátila:

1. téma - rozdělení studentů podle znalosti anglického jazyka

2. téma - čtení a překlad laboratorního anglického textu

3. téma - čtení a překlad laboratorního anglického textu

4. téma - čtení a překlad laboratorního anglického textu

5. téma - internetové informační zdroje v angličtině

6. téma - základy odborné lékařské terminologie nezbytné pro čtení žádanek

7. téma - zvláštnosti lékařské terminologie, zápočet formou testu

Cíle studia:

Získání základní orientace při čtení písemných materiálů a žádanek ve zdravotnické laboratoři a jejich interpretace.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1. Dastych, M., Červený, L., Najman I.: English for Laboratory Technicians. Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2007. ISBN 978-80-210-4241-4.

2. Kozlíková, D., Plašilová, D. Základy latinské lékařské terminologie pro bakalářský program na lékařské fakultě. UK Karolinum Praha. 2005.

3. Bydžovský, J.: Latina pro zdravotníky. Třebíč. 2005

4. Ralbovská, R.: 13 power pointových prezentací, které obsahují poměrnou část učiva k předmětu lékařská terminologie.

5. Cvičné anglické texty, které budou předány na první vyučovací hodině.

Doporučená literatura:

1. Svobodová D.: Terminologiae medicae vestibulum. 2. Úvod do řecko-latinské lékařské terminologie pro studenty bakalářských oborů 1. LF UK. UK Karolinum Praha vyd. Praha: Karolinum. 2005.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: