Jste zde

17PBLZPAA - Základy patologie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBLZPAA ZK 3 2P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět je orientován především na základy obecné patologie a aplikaci získaných poznatků ve speciálních oborech klinické medicíny. Vzhledem k vymezenému počtu hodin jsou akcentovány příčiny chorob a základní charakteristika chorobných změn jednotlivých orgánových systémů. Preferována jsou onemocnění společensky a epidemiologicky závažná.

Získané poznatky lze využít jako výchozí údaje všech zdravotnických oborů.

Požadavky:

1. Doporučená docházka na přednášky, vzhledem k neexistenci praktických cvičení jsou přednášky jediným zdrojem obrazové dokumentace a informací o obsahu závěrečného testu.

2. Závěrečný test. Úspěšnost testu minimálně 80 %.

Osnova přednášek:

1. Vymezení oboru patologie. Metody práce. Dnešní postavení oboru. Příčiny chorob.

2. Obecná a speciální patologie. Třídění chorob. Regresivní změny. Smrt

3. Zánět, přéčiny, obecná makro- a mikroskopická charakteristika. Typy zánětu.

4. Nádory. Druhy a třídění nádorů. Biologická podstata. Mechanismus chemo- a radioterapie.

5. Progresivní změny. Hojení, jizva.

6. Základy teratologie. Vrozené vady, etiologie. Společenská závažnost ? eutanazie.

7. Speciální patologie trávícího systému. Záněty. Žlučové cesty, játra. Nádorová onemocnění.

8. Speciální patologie dýchacího systému. Záněty dýchacích cest. Nádorová onemocnění.

9. Speciální patologie oběhové soustavy. Choroby cév. Chlopňové vady. Ischemie myokardu.

10. Speciální patologie močového systému. Choroby ledvin. Onemocnění močových cest. Zánětlivá a nádorová onemocnění.

11. Speciální patologie pohlavních orgánů. Vrozené poruchy, Zánětlivá onemocnění ? pohlavní choroby. Nádorová onemocnění.

12. Poruchy plodnosti. Patologie těhotenství. Patologie kůže a kožních derivátů.

13. Speciální patologie pohybové soustavy. Úrazy

14. Patologie nervové soustavy. Zánětlivá a nádorová onemocnění

Osnova cvičení:

Cvičení nejsou součástí výuky.

Cíle studia:

Seznámit studenty zdravotnických oborů různého profesního zaměření se základy patologie, aplikovatelnými ve všech specializovaných cyklech studia. Poskytnout v podstatě hlavní teoretický základ medicínských věd. Umožnit racionální chápání speciálních a specifických klinických oborů.

Studijní materiály:

Studijní materiály:

Fakan,J.: Patologie, Karolinum, UK Praha 2014

Stříteský,P.: Patologie. Grada, Praha 2013

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: