Jste zde

17PBLGEN - Genetika

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBLGEN Z,ZK 4 2P+2S česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:
Požadavky:

Podmínky pro získání zápočtu

1. 2 testy - minimálně 60% úspěšnost (termíny - 1. po 7. týdnu, 2. po 13. týdnu)

2. 100% docházka u praktických cvičení, v případě nemoci náhrada

3. Odevzdané všechny protokoly z praktických úloh

Podmínky pro zkoušku:

1. Úspěšné absolvování písemného testu (60%)

2. Ústní zkoušení z probrané látky

Upozornění: Interval mezi řádnou a opravnou zkouškou nebo opravnými zkouškami musí být minimálně sedmidenní.

Osnova přednášek:

1.-2. Úvod do genetiky (základní pojmy a metody studia genetiky). Základní a klasické metody genetické analýzy - mendelistická genetika.

3. Pohlavní chromozómy. Typy dědění pohlaví. Další mechanismy ovlivnění pohlaví. Metody analýzy genů souvisejících s pohlavím. Znaky na pohlaví vázané (dědičnost přímá, dědičnost křížem), pohlavím ovládané a pohlavím ovlivněné.

4. Genové interakce. Minor a major geny. Analýza genových interakcí. Epistaze, Komplementarita, Kompenzace.

5. Struktura chromozómu. Gen.Cytogenetika

6. Genové interakce. Minor a major geny. Analýza genových interakcí. Epistaze, Komplementarita, Kompenzace.

7. Mutace. Jejich příčiny a klasifikace.

8. Genetika člověka. Antropogenetika, lékařská genetika. Metody genetiky člověka - genealogie (symbolika), gemelilogie, populační genetika, cytogenetika, molekulární genetika. Dědičné defekty a choroby (syndromy).

9. Základy populační genetiky v odhalování a prevenci dědičných chorob. Etické aspekty genetických analýz u člověka, prevence genetických chorob, genová terapie. Program mapování lidského genomu. Genová terapie.

10. Dědičnost kvantitativních vlastností - kumulativní a nekumulativní interakce. Vazba vloh. Morganovy zákony. Chromozómová a genová mapa.

Osnova cvičení:

1. Opakování Mendlových pravidel a zákonitostí, výpočet příkladů dihybridního křížení. Typy dědičnosti

2. Cytologické základy dědičnosti

3. Genetické struktury buňky, buněčné dělení

4. Typy chromozomů

5. Schéma meiotického dělení, meiotická nondisjunkce, Robertsonova translokace

6. Příklady snadno zjistitelných znaků u člověka s jednoduchou mendelovskou dědičností

7. Mutace lidských chorob

8. Genetické procesy související s pohlavím. Geny na pohlaví vázané, pohlavím ovlivněné, pohlavím ovládané.

9. Genealogie. Rozbor rodokmenů

10. Genové interakce. Příklady řešení genetiky populací

Cíle studia:

Seznámit se s principy dědičnosti a proměnlivosti na úrovni molekul, buněk i celého organismu. Zvládnout dědičnost jednotlivých znaků a to jak kvalitativních, tak kvantitativních.

Zvládnout metody genetické analýzy genů při vazbě vloh, metody genetické analýzy genů souvisejících s pohlavím, pochopit principy a metody genetické analýzy při genových interakcích.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1. Snustad P.D., Simmons M.J. : Genetika. Masarykova Univerzita, Brno, 2009, 1. vydání.

2. Fischlová, H.: Základy genetiky. Západočeská univerzita v Plzni, 2011

3. Závacká, I.: Úvod do genetiky. Ostravská univerzita v Ostravě, 2011

4. Pritchard D.J,. Korf D.R.: Základy lékařské genetiky. Galén, 2007

Doporučená literatura:

1. Relichová, J.: Genetika populací. Masarykova univerzita, Brno, 2009

2. Jones, S., van Loon, B.: Genetika. Portál, Praha, 2003

3. Albetrs a kol.: Základy buněčné biologie. Espero Publishing, Praha, 2005

4. Rosypal, S.: Úvod do molekulární biologie. Čtvrté inovované vydání. Brno, 2006. Díl I. 288 s.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Přednášky: 
PřílohaVelikost
PDF icon 1.-2. přednáška1010.41 KB
PDF icon 3. přednáška902.08 KB
PDF icon 4. přednáška560.65 KB
PDF icon 5. přednáška737.35 KB
PDF icon 6. přednáška367.18 KB
PDF icon 7.+8. přednáška1.4 MB
PDF icon 9. přednáška587.55 KB
PDF icon 10. přednáška1.02 MB

Cvičení: 
PřílohaVelikost
PDF icon cvičení 1.675.87 KB
PDF icon cvičení 2.854.26 KB
PDF icon cvičení 31.15 MB
PDF icon cvičení 4.1.45 MB
PDF icon cvičení 5.1.08 MB
PDF icon cvičení 6. 1.69 MB
PDF icon cvičení 7.1.12 MB

Dodatečné studijní materiály pro KFS: