Jste zde

17PBLZII - Základy imunologie a imunochemie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBLZII Z,ZK 5 2P+2L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

V rámci předmětu se studenti seznámí se strukturami a fyziologickou funkcí imunitního systému, s jeho tkáněmi, buňkami a molekulami, s mechanizmy přirozené i získané imunity.

Seznám se též s poruchami imunitních funkcí, imunodeficitními stavy, autoimunitami i stavy hypersensitivity.

V rámci praktických cvičení se pak seznámí teoreticky i prakticky s principy vybraných imunologických vyšetřovacích metod, jejich provedením a vyhodnocením.

Požadavky:

Podmínky pro získání zápočtu

1.2 testy - minimálně 60% úspěšnost (termíny - 1. po 7. týdnu, 2. po 13. týdnu)

2.100% docházka u praktických cvičení

3.Odevzdané všechny protokoly z praktických úloh

Podmínky pro zkoušku:

1. Úspěšné absolvování písemného testu (60%)

2. Ústní zkoušení z probrané látky

Upozornění: Interval mezi řádnou a opravnou zkouškou nebo opravnými zkouškami musí být minimálně sedmidenní.

Osnova přednášek:

1.Imunologie - základní pojmy a funkce

2.Orgány a tkáně imunitního systému

3.Buňky a molekuly účastnící se imunitní odpovědi

4.Nespecifická imunita - buněčné složky (fagocyty, fagocytóza)

5.Nespecifická imunita - humorální složky (komplementový systém)

6.Zánět

7.Lymfocyty B. Imunoglobuliny a B buněčné receptory

8.Biologie T buňky, prezentace antigenu, funkce T buněk

9.Cytokiny a chemokiny

10.Antiinfekční imunita

11.Imunizace

12.Transplantace

13.Imunodeficience

14.Imunopatologické stavy hypersensitivity

Osnova cvičení:

1. Zásady práce v imunologické laboratoři. Precipitace, aglutinace

2. Radiální precipitace

3. Reakce vazby komplementu (titrace komplementu, titrace antigenu, vlastní reakce vazby komplementu)

4. Stanovení hladiny a aktivity komplementu

5. Stripové testy

6. Imunofluorescence. Radioimunoanalýza. Elektroforéza

7. Dvojitá radioimunodifůze - kravské mléko

8. Využití ELISA metody, příklady různých modifikací

9. ELISA test

10. Práce s buňkami imunitního systému (subpopulace, stanovení koncentrace a aktivity)

11. Testy fagocytární aktivity

12. Stanovení enterotoxinů v potravinách

13. Mikroturbidimetrie - verotoxin

14. Aglutinace. Určování krevních skupin

Cíle studia:

Cílem předmětu je podat základy struktury a funkce imunitního systému, jeho význam v obraně proti infekčním a nádorovým nemocem, seznámit se s příčinami a mechanismy vzniku onemocnění imunitního systému, seznámit se s mechanismy nespecifické a specifické imunity, s obrannými mechanismy při infekčních a neinfekčních procesech a příčiny a základními mechanismy vzniku imunopatologických stavů.

Ve cvičeních jsou formou praktické výuky probrány základy sérologie a metody vyšetření některých imunologických parametrů.

Studijní materiály:

Doporučená literatura:

1. Václav Hořejší, Jiřina Bartůňková: Základy imunologie. Triton, 4. vyd., 2009

2. Miroslav Ferenčík, Josef Rovenský, Vladimír Maťha, Yehuda Shoenfeld: Imunitní systém. Grada, Avicenum 2005

3. Miroslav Ferenčík, Josef Rovenský, Vladimír Maťha, Jaroslav Utěšený: Ilustrovaný slovník imunologie a alergologie. Galén, Druhé přepracované a doplněné vydání, 2011

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Dodatečné studijní materiály pro KFS: 
PřílohaVelikost
Soubor Harmonogram cvičení 2021-2215.44 KB