Jste zde

17PBLKMBA - Klinická mikrobiologie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBLKMBA Z,ZK 5 2P+2L česky
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Obecná mikrobiologie (17PBLMKBA)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Studenti absolvují kurz v rozsahu 20 hodin přednášek (5x 4 hodiny každý lichý týden - středa 14 až 18 v Horské ulici), 16 hodin praktik (blok od 7. do 10.4. na UIM 1.LF - účast povinná v plném rozsahu) a 4 hodin stáží v klinické laboratoři a na ATB středisku ÚLBLD VFN (skupiny po 5 studentech ve čtvrtek od 8 do 10 hodin - dle rozpisu).

Požadavky:

Požadavky na zápočet: absolvování praktik a stáží v plném rozsahu + úspěšně zvládnutý zápočtový test (60 % správných odpovědí)

Zkouška : ústní - 3 otázky 1 z bakteriologie, 1 z virologie, 1 buď z mykologie nebo parazitologie Otázky zahrnují patogenezi infekce, diagnostiku a základní informaci o možnostech léčby. Klinická mikrobiologie je nadstavbou obecné ? neabsolvovat zkoušku proto lze i za hrubou neznalost obecné mikrobiologie.

Osnova přednášek:

Přednášky:

1.Stafylokoky, Streptokoky, Korynebakterie

2.Mykobakterie, Nokardie, Aktinomycety Listerie

3.Enterobacteriaceae, Vibrionaceae, Campylobacter, Helicobacter

4.Neisserie, hemofily, bordetely, brucely , francisely

5.Bartonely, legionely, coxiely, rickettsie, chlamydie a mykoplasmata

6.Anaerobní patogenní bakterie, spirochety

7.RNA viry

8.DNA viry

9.Lékařsky významní vyvolavatelé mykózy

10.Klinicky významní paraziti

Osnova cvičení:

Laboratorní cvičení:

1. - 2. Kultivace bakterií a kvasinek z výtěrů z nosu, krku, dále ze vzorků moči a stolice.

3. - 4. Vyšetření citlivosti na antibiotika (diskový test).

5. Hemokultura.

6. - 10. Průkaz bakteriálních toxinů, průkaz specifických antigenů pomocí antisér, sérologické vyšetřovací techniky k průkazu specifických protilátek, technika imunofluorescence, ELISA, průkaz specifických sekvencí DNA nebo RNA pomocí hybridizačních sond, PCR, real-time PCR

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

1.Jaroslav Julák, Emil Pavlík: Mikrobiologie pro zubní lékařství, Karolinum 2010

2.Votava, M., a kol.: Lékařská mikrobiologie II. Přehled vyšetřovacích metod v lékařské mikrobiologii. Masarykova univerzita, Brno 2000. 309 s.

3.Votava, M., Ondrovčík, P.: Vybrané kapitoly z klinické mikrobiologie. Opr. dotisk I. vyd. Masarykova univerzita, Brno 2000. 91 s.

Doporučená literatura:

1.Jaroslav Julák, Emil Pavlík: Lékařská mikrobiologie pro zubní lékařství Univerzita Karlova v Praze Nakladatelství Karolinum Praha 2010 ISBN 978-80-246-1792-3.

2.Votava, M.: Lékařská mikrobiologie obecná. Neptun, Brno 2001. 247 s.

3.Votava, M., a kol.: Lékařská mikrobiologie speciální. Neptun, Brno 2003. 465 s.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Dodatečné studijní materiály pro KFS: