Jste zde

17PBLLPG - Laboratorní praxe genetika a molekulární biologie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBLLPG KZ 4 10XD česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Individuální odborná praxe doplňuje praktickou část výuky v oboru zdravotní laborant. Studenti se seznamují s organizací provozu a základní dokumentací laboratorních pracovišť a prakticky provedou vybrané úkony a činnosti.

Požadavky:

Platné očkování proti hepatitidě B, absolvované BOZP, 100% docházka, absence je nutno nahradit v jiném termínu, potvrzení absolvované praxe v Deníku odborné praxe příslušným pracovištěm.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Odborná praxe

?Organizace provozu pracoviště, příjem a identifikace materiálu, standardní operační postupy

?Příjem materiálu a jeho rozdělení do příslušných laboratoří

?Diagnostické metody, používané v rutinní laboratoři, pozorování, nácvik dovedností, laborování

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

1.Snustad P.D., Simmons M.J. (2009): Genetika. Masarykova Univerzita, Brno, 1. vydání.

2.Alberts, Bruce. Základy buněčné biologie : Úvod do molekulární biologie buňky, Ústí nad Labem, Espero Pu-blishing- Molecular biology of the cell. Edited by Bruce Alberts. 5th ed. New York, Garland Science, 2008

Doporučená literatura:

1.Albetrs a kol.: Základy buněčné biologie. Espero Publishing, Praha 2000

2.Rosypal, Stanislav a kol.: Úvod do molekulární biologie IV. Třetí inovované vydání. Brno, Grafex, 2002. 300 s. Díl IV.- Šmarda J. a kol.: Metody molekulární biologie, Brno, Masarykova univerzita 2005.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: