Jste zde

17PBLSLPA - Správná laboratorní praxe

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBLSLPA Z,ZK 4 1P+2S česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Studenti se seznámí správnou laboratorní praxí, s kterou úzce souvisí řízení jakosti v laboratoři, základní metrologické pojmy a základní statistické pojmy v laboratoři.

Požadavky:

Podmínky získání zápočtu - Povinná účast na cvičeních. Neúčast je možná

jen ze závažných důvodů, např. nemoc, musí být předem omluvená a cvičení

musí být nahrazeno.

Podmínky zkoušky: Udělení zápočtu je podmínkou pro připuštění ke zkoušce.

Osnova přednášek:

1.Správná laboratorní praxe ? definice, pojmy, vznik, historie

2.Zákon č. 163/2012 Sb. a pokyn Ministerstva životního prostředí ČR platný od 1.1.2013 Národní program monitorování shody se zásadamí SLP

3.ČSN ISO EN 15 189 a ČSN ISO EN 17025

4.Zákon č. 296/2008 Sb. a vyhláška č. 404/2008 Sb.

5.Systémy jakosti a jejich zavádění ve zdravotnictví

6.Certifikace a akreditace laboratorních metod

7.Preanalytická fáze vzorku

8.Preanalytická příručka a databáze vyšetření

9.Laboratorní příručka a Provozní řád laboratoře

10.Metrologie

11.Standardní operační postupy (SOP)

12.Technické a zkrácené SOP (T-SOP a ZSOP)

13.Interní kontrola kvality

14.Systémy externí kontroly kvality

15.Validace, verifikace, návaznost a srovnatelnost měření

16.Kontrola kvality práce a výsledků v laboratoři

17.Správa dokumentace, archivace a ochrana dat

18.Hygienický řád, BOZP a PO

19.Neshodná práce a nápravná opatření

20.Cíle kvality, nové metody a jejich evaluace

21.Audit a jeho přínos v systému řízení jakosti

22.Odpadové hospodářství, zákon o odpadech

Osnova cvičení:

1. - 2. Certifikace laboratorních metod

3. - 4. Kontrola kvality práce a výsledků v laboratoři

5. - 6. Řízení jakosti v laboratoři

7. - 8. Tvorba a správa dokumentů správné laboratorní praxe

9. - 10. Plánování nových metod a řízení práce v laboratoři

Exkurze do laboratoří různého zaměření nahradí 4 hodiny seminářů

Cíle studia:

Seznámit se se zásadami správné laboratorní praxe v různých typech laboratoří a příslušnou legislativou upravující tuto oblast. Poznat základy řízení jakosti v diagnostické laboratoři včetně tvorby dokumentace

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1.KOLEKTIV. Mezinárodní akreditační standardy pro laboratoře, Joint Commission International, Grada 2005.

2.KOLEKTIV. Správná laboratorní praxe - software firmy SEKK s.r.o., Pardubice 2004.

3. Zákon č. 163/2012 Sb. a pokyn Ministerstva životního prostředí ČR platný od 1.1.2013 Národní program monitorování shody se zásadamí SLP

4. ČSN ISO EN 15 189 a ČSN ISO EN 17025

5. Zákon č. 296/2008 Sb. a vyhláška č. 404/2008 Sb.

Doporučená literatura:

1.Pešek J. Tvorba systému jakosti ve zdravotnictví a lékarenství, Grada 2003.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: