Jste zde

17PBLSBP - Seminář k bakalářské práci

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBLSBP Z 1 1S česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět by měl studentům vštípit správný způsob zpracování bakalářské práce, představit jim základní typografické požadavky na bakalářskou práci a seznámit je s metodami moderní práce s informačními zdroji a sběru informací, vysvětlit vhodné návyky prezentace získaných výsledků a umožnit jim osvojit si principy informační etiky a správného používání bibliografických citací.

Požadavky:

Podmínkou zápočtu je účast na cvičení, která bude kontrolována. Povolena je jedna omluvená absence. V opačném případě budou studenti ze znalostí přezkoušeni podle rozpisu, který vypíše garant předmětu.

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

Formální náležitosti bakalářské práce

Práce se šablonou bakalářské práce

Osnova bakalářské práce

Zpracování teoretické části bakalářské práce

Zpracování praktické části bakalářské práce

Diskuze v bakalářské práci

Cíle studia:

Získat základní informace ke korektnímu zpracování bakalářské práce.

Studijní materiály:

[1] SPOUSTA, Vladimír a kol. Vádemékum autora odborné a vědecké práce. Brno: PdF MU, 2000. 1.

vyd. 158 s. ISBN 8021023872

[2] FILKA, Jaroslav. Metodika tvorby diplomové práce: praktická pomůcka pro studenty vysokých

škol. Brno: Knihař, 2002. 1. vydání. 223 s. ISBN 8086292053.

[3] MEŠKO, Dušan a kol. Akademická příručka. Martin, 2006. české, upravené vydání. 481 s. ISBN 80-8063-219-7

[4] PAVELKA František a Petr KLÍMEK. Aplikovaná statistika. Zlín, 2000. 1. vydání. 132 s.

ISBN 80-214-1545-2

[5] BIERNATOVA , Olga: Bibliografické citace dle aktualizované normy ISO 690. Dostupné také z: http://ow.ly/6FX1Z

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
Soubor Příklad zadání BP57.26 KB

Ostatní - odkaz: 

odkaz pro citace: https://www.citacepro.com/. ČVUT má tuto službu přeplacenou.

Harmonogram cvičení ZS 2021/2022 https://harm.fbmi.cvut.cz/B211/17PBLSBP/sem