Jste zde

17PBLILPB - Individuálně letní praxe -biochemie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBLILPB Z 4 200XH česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Letní individuální praxe je nedílnou součástí kvalitní a kvalifikované přípravy pro výkon zdravotnického povolání. V průběhu praxe získává student možnost procvičení naučeného, formou samostatné práce pod vedením odborného garanta.

Letní individuální praxe je formou výuky, kdy jsou studenti na základě dohody a písemného doporučení fakulty rozmísťovány na jednotlivá pracoviště. Studenti zde na základě stanoveného plánu získávají hlubší praktické vědomosti a pracují samostatně pod dohledem určeného pracovníka.

Praxe na vybraných pracovištích musí být na vysoké profesní úrovni.

V průběhu letní praxe jsou dodržovány veškeré hygienické, bezpečnostní a jiné předpisy, dané pro konkrétní pracoviště. Studenti jsou seznámeni s provozním řádem pracoviště.

Praxe je kontrolována a vyhodnocována jejím garantem.

Požadavky:

Platné očkování proti hepatitidě B, absolvované BOZP, 100% docházka, absence je nutno nahradit v jiném termínu, potvrzení absolvované praxe v Deníku odborných záznamů příslušným pracovištěm.

Osnova přednášek:

není určená

Osnova cvičení:

Klinická biochemie

1. - 5. Organizace provozu, vybraná dokumentace, standardní operační postupy

6. - 8. Příjem a identifikace biologického materiálu , příprava analytických vzorků

9. - 10. Provoz a údržba automatického analyzátoru , stanovení glykémie z kapilární krve

11. - 15. Stanovení osmolality séra, moči,stanovení parametrů AB metabolismu a krevních plynů

16.-20 Organizace provozu pracoviště, příjem a identifikace materiálu, standardní operační postupy

Provoz automatických analyzátorů pro vyšetření parametrů krevního obrazu

Cíle studia:

- Naučit se pracovat samostatně s pracovními návody

- Naučit se organizaci práce při prováděných metodách

- Naučit se pracovat pod vedením supervizora, naučit se zhodnotit svoji vlastní práci

- Naučit se respektu a vhodnému chování v pracovním kolektivu

- Naučit se přijímat odpovědnost za vykonanou práci

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1.ŠTERN, P. A KOL: Obecná a klinická biochemie pro bakalářské obory studia. Karolinum, Praha 2005

2.Penka, M. et al.: Hematologie a transfúzní lékařství. Grada, Praha, 2011, 488 s.

Doporučená literatura:

1.Kodíček, M. Biochemické pojmy - výkladový slovník. Praha, Vydavatelství VŠCHT, 2004.

2.Adam, Z. et al.: Hematologie. Grada, Praha, 2008, 404 s.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: