Jste zde

17PBLZOP - Základy ošetřovatelské praxe

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBLZOP Z 1 0.5C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět vychází z platných kompetencí nelékařských profesí (Vyhl. MZ ČR 55/2011) a zaměřuje se na zvládnutí jednotlivých ošetřovatelských znalostí a dovedností potřebných pro profesi zdravotního laboranta.

Požadavky:

Zápočet:

1. 90% účast na cvičeních. Při vyšší absenci ze závažných důvodů (nutno doložit potvrzením od lékaře) je možné náhradní řešení, které určuje garant předmětu.

2. Úspěšná realizace dvou zadaných praktických úloh v průběhu semestru

3. Úspěšné absolvování písemného testu.

Test je složen z 20 otázek typu multiple-choice.

Testový výsledek méně než 50 bodů je hodnocen jako nedostatečný.

Zápočet je udělen na základě splnění všech tří podmínek.

Osnova přednášek:

není určená

Osnova cvičení:

Cvičení:

1. Preanalytická fáze - odběry biologického materiálu,možnosti odběru biol. materiálu neinvazivní cestou, zásady

2. Odběry biologického materiálu invazivní cestou - odběry kapilární krve, odběry venózní krve.

3. Orientační vyšetření biologického materiálu semikvantitativními metodami.

4. Péče o periferní a centrální žilní vstup, zásady manipulace, odběry z invazivních vstupů.

5. Přejímání, kontrolování, ukládání léčivých přípravků, manipulace s nimi a zajišťování jejich dostatečné

zásoby.

Cíle studia:

Cílem předmětu je vysvětlení, demonstrace a nácvik ošetřovatelských postupů specifických pro práci zdravotního laboranta.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1. BUŽGOVÁ, Radka a Ilona PLEVOVÁ. Ošetřovatelství I. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 285 s. Sestra. ISBN 978-802-4735-573.

2. KELNAROVÁ, Jarmila. Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty - 1. ročník. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 236 s. ISBN 978-802-4728-308.

3. KELNAROVÁ, Jarmila. Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty - 2. ročník. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 173 s. Sestra. ISBN 978-802-4731-056.

Doporučená literatura:

1. PLEVOVÁ, Ilona. Ošetřovatelství II. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 223 s. Sestra (Grada).

2. VYTEJČKOVÁ, Renata. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I: obecná část. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 228 s., 24 s. barev. obr. příl. Sestra. ISBN 978-802-4734-194.

3. VYTEJČKOVÁ, Renata. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II: speciální část. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, 272 s., xvi s. obr. příl. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-3420-0.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
Soubor Požadavky k testu12.58 KB
Soubor Harmonogram cvičení 2018/201917.26 KB