Jste zde

17PBLKIM - Klinická imunologie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBLKIM Z,ZK 4 2P+2L česky
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Základy imunologie a imunochemie (17PBLZII)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:
Požadavky:

Požadavky zápočtu:

Povinná účast na cvičeních. Je povolena absence na 2 vyučovacích hodinách cvičení. Delší neúčast je možná jen z velmi závažných důvodů a musí být omluvená doložitelným způsobem. Forma náhrady bude domluvena s vedoucím cvičení a bude provedena kontrola doplnění látky.

Požadavky zkoušky:

Splnění testu minimálně na 50 % z možného počtu bodů. V případě nesplnění bude student přezkoušen ústně.

Osnova přednášek:

1. přednáška - Úvodní přednáška. Základní imunologická terminologie, aktivní imunizace

2. přednáška - Základní vyšetřovací metody v imunologii

3. přednáška - Imunopatologické reakce I. a II. typu

4. přednáška - Imunopatologické reakce III. a IV. typu

5. přednáška ? Zánět, protinádorová imunita, transplantace, diskuze

Osnova cvičení:

Laboratorní cvičení:

1. Analýza výsledků laboratorního imunologického vyšetření, význam pro klinickou diagnostiku, nejvýznamnější změny charakteristické pro určité klinické stavy a choroby

2.- 4. Vyšetřovací metody v klinické imunologii (sérologické, buněčné) - principy, stanovení interpretace, použití

5. Algoritmy vyšetření - orientační imunologické vyšetření, metody první volby,

6. Speciální imunologické vyšetření

7. Průtoková cytometrie - imunofenotypizace bunek

8. Základy imunohematologie - vyšetřovací metody

9. Krevní transfúze - potransfúzní reakce a jejich vyšetřování

10. Imunodiagnostika nádorů

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

1.Václav Hořejší, Jiřina Bartůňková: Základy imunologie. Triton, 4. vyd., 2009

2.Miroslav Ferenčík, Josef Rovenský, Vladimír Maťha, Jaroslav Utěšený: Ilustrovaný slovník imunologie

a alergologie. Galén, Druhé přepracované a doplněné vydání, 2011

Doporučená literatura:

1.Kenneth Murphy: Janeway's Immunobiology (8th ed). Garland Science, 2011

2.Jan Krejsek, Otakar Kopecký: Klinická imunologie. Nucleus HK, 2004

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: