Jste zde

17PBLOBC - Základy obecné biologie a cytologie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBLOBC Z,ZK 3 2P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Předmět poskytuje základní informace o chemickém složení živých soustav (biopolymery - struktura a konformace, sacharidy, lipidy, nukleové kyseliny a proteiny), o buněčné organizaci, od nebuněčných forem přes prokaryota k eukaryotům. Detailněji se zabývá stavbou eukaryotické buňky a jejími kompartmenty (složení cytoplazmy, jádro, plastidy, mitochondrie, membrány a membránové organely - endoplazmatické retikulum, Golgiho aparát, lysozómy, cytoskelet: mikrotubuly, mikrofilamenta). Obsahem jsou též životní procesy buňky (buněčný cyklus, dělení buněk - cytokineze, buněčná diferenciace a buněčná smrt, apoptóza, nekróza). Součástí předmětu jsou i vybrané kapitoly genetiky a evoluce živých soustav.

Požadavky:

Podmínky zkoušky: úspěšné absolvování písemného testu v systému EDUBASE, 25 otázek s výběrem 1 správné odpovědi nebo doplňování pojmů, či přiřazování otázek a odpovědí.

Pro pokračování k ústní zkoušce minimální úspěšnost 60%.

Mezi první a opravní, případně opravnými zkouškami musí být interval nejméně 7 dnů

Osnova přednášek:

1. Úvod do obecné biologie. Mikroskopické metody pozorování buněk.

2. Molekulové základy cytologie.

3. Základy virologie

4. Stavba a funkce prokaryotní buňky.

5. Biopolymery - sacharidy, lipidy.

6. Biopolymery - NK a jejich základní reakce

7. Bílkoviny a významné bílkoviny buňky

8. Stavba eukaryotní buňky - eukaryotní chromosom a regulace genů

9. Buněčný cyklus.

10. Stavba eukaryotní buňky - membránové organely

11. Stavba eukaryotní buňky -semiautonomní organely, biochemie procesů v nich probíhajících

12. Cytoplasmatická membrána. Přenos látek přes membránu

13. Cytoskelet

14. Evoluce živých soustav

Osnova cvičení:

Předmět nemá cvičení

Cíle studia:

Seznámit se s: základním chemickým složením živých soustav, strukturou prokaryotní i eukarytní buňky, funkcemi buněčných struktur, diferenciací, růstem a zánikem buňky. Dále se základy genetiky a evolucí živých soustav.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1. Alberts B. a kol.: Základy buněčné biologie. Nakladatelství Espero publishing, 2010.

2. Nečas, O. et al.: Biologie. Nakladatelství HaH Praha, 2000.

3. Šípek A. jr.: Soupis kapitol ze stránek http://genetika.wz.cz.

Doporučená literatura:

4. Šmarda J. a kol.: Biologie pro psychology a pedagogy, Portál 2004.

5. Rosypal S. a kol.: Nový přehled biologie, Scientia 2007.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Dodatečné studijní materiály pro KFS: 
PřílohaVelikost
Soubor 17PBLOBC harmonogram (P) 2017-1829.26 KB