Jste zde

17PBLOPL - Organizace a provoz laboratoře ve zdravotnickém zařízení

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBLOPL KZ 2 1P+1L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Úkolem předmětu je seznámit studenty bakalářského studijního programu zdravotní laborant se základy řízení laboratoře, metodami a dalšími aplikacemi řízení v práci zdravotního laboranta.

Student bude seznámen se systémem zdravotní péče a se základy ekonomiky.

Výuka je zaměřena na získání základních požadavků o řízení laboratoře, o plánování v provozu klinické laboratoře, jejího financování, způsobech komunikace v klinické laboratoři, řízení pracovníků v klinické laboratoři, znalostí o zásadách správné laboratorní práce, systém kontroly kvality jakosti, certifikaci, akreditaci a zásadách výzkumu a vývoje.

Získání poznatků:

o základech řízení laboratoře

o laboratorním plánování a organizaci, rozpočet laboratoří

o financování zdravotnických služeb

o základních ekonomických pojmech

o řízení pracovníků, komunikace v klinické laboratoři

o SLP, certifikaci a akreditaci, konsolidaci klin. lab

Požadavky:

Podmínky pro udělení klasifikovaného zápočtu:

1. Účast je povinná na všech cvičeních. Neúčast je možná pouze z vážných

důvodů, absence je nutno nahradit v jiném termínu.

2. Úspěšné absolvování zápočtového testu. Klasifikace je v souladu s

hodnocení dle ECTS.

V případě nesplnění testu, ověření znalostí ústně

Bez splnění výše uvedených podmínek není možné zapsat klasifikovaný zápočet.

Osnova přednášek:

Struktura zdravotnických služeb

- typy klinických laboratoří

- jejich definice a funkce v systému zdravotnictví

Konsolidace , centralizace , integrace laboratoří

Organizace a řízení klinických laboratoří

- organizační struktura laboratoře

Management kvality v laboratoři

- ISO 15189, certifikace, akreditace.

- laboratorní příručka

- příručka kvality

- řízení dokumentace

Zásady správné laboratorní práce

- interní kontrola kvality

- externí kontrola kvality

Financování a ekonomika klinické laboratoře

Personální politika v laboratoři

- vedení pracovníků

- pracovní náplň

- popis práce

- pravomoc a zodpovědnost pracovníků laboratoře

- týmová práce

- komunikace mezi pracovníky laboratoře.

Informační technologie v laboratoři

- komunikace s uživateli laboratorních dat

- laboratorní a nemocniční informační systémy

- možnosti sdělování výsledků

- možnosti vedení dokumentace

Zákony, vyhlášky a normativní dokumenty jakosti

- vyhlášky a doporučení ohledně kvalifikace a vzdělávání.

Osnova cvičení:

Laboratorní cvičení:

1. Organizační proces v biochemických laboratořích

2. Organizační proces v hematologické laboratoři

3. Organizační proces v mikrobiologické laboratoři

4. Organizační proces ve virologické laboratoři

5. Organizační proces v genetické laboratoři

6. Organizační proces ve farmakotoxikologické laboratoři

7. - 10. Organizační proces v ostatních laboratořích

Cíle studia:

Získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru Zdravotní laborant.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1.Milan Dastych a kol.: Klinická Biochemie, Masarykova univerzita, Brno 2008.

2.Tomáš Zima: Laboratorní diagnostika, Galén, Karolinum, 2007.

Doporučená literatura:

1.ČSN, EN ISO 15189. ČSN, EN ISO 9001.

2.Zákon č. 101/200 Sb. Zákon č. 20/1966 Sb. Zákon č. 95, 96/2004 Sb.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: