Jste zde

17PBLLPI - Laboratorní praxe imunologie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBLLPI KZ 4 10XD česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Individuální odborná praxe doplňuje praktickou část výuky v oboru zdravotní laborant. Studenti se seznamují s organizací provozu a základní dokumentací laboratorních pracovišť a prakticky provedou vybrané úkony a činnosti.

Požadavky:

Platné očkování proti hepatitidě B, absolvované BOZP, 100% docházka, absence je nutno nahradit v jiném termínu, potvrzení absolvované praxe v Deníku odborné praxe příslušným pracovištěm.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Odborná praxe

Organizace provozu pracoviště, příjem a identifikace materiálu, standardní operační postupy

Příjem materiálu a jeho rozdělení do příslušných laboratoří

Metody užívané k vyšetření složek humorální imunity

Metody užívané k vyšetřování složek buněčné imunity

Vyšetřovací algoritmy ppři diagnostice imunopatologických stavů

Autoimunity

Alergické onemocnění

Monitorování imunitní odpovědi při protinádorové imunoterapii

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

1.Hořejší V., Bartůňková J: Základy imunologie. 3. vyd. Triton, Praha 2005

2.Bartůňková j., Paulík M.: Vyšetřovací metody v imunologii, Grada, 2. přeprac. vydání, 2011

Doporučená literatura:

1.Ferenčík M. a kol.: Imunitní systém. Praha. Grada. 2005

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: