Jste zde

17PBLSL - Soudní lékařství

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBLSL Z 2 1P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem je seznámit studenty se základními pojmy, legislativou a praxí týkající se smrti člověka (definice a diagnóza smrti, smrt přirozená, násilná, náhlá, neočekávaná, prohlídka zemřelého, pitva), základními diagnostickými postupy při pitvě, pomocnými vyšetřeními (histologické, histochemické, imunohistochemické, biochemické, toxikologické, molekulárněbiologické), základy forenzní biomechaniky traumatologie a postupy při hromadných neštěstích.

Požadavky:

Pro udělení zápočtu student prokáže znalost problematiky zpracováním seminární práce na vybrané téma (shodné s tématy přednášek - viz níže) a ústní zkouškou (obhájení seminární práce - tj. rozhovor na vybrané téma).

Osnova přednášek:

Koncepce soudního lékařství, základní pojmy, smrt., prohlídka a pitva zemřelých, posmrtné

změny, vitální reakce, určování doby smrti.

Náhlé úmrtí, SIDS.

Prohlídka živých osob, biomechanika poranění, tupé, ostré, střelné poranění.

Udušení, poranění vysokou a nízkou teplotou, elektrickým proudem, změnou tlaku a ionizujícím zářením.

Dopravní nehody, úrazy v letectví, poranění pádem. Základy forenzní biomechaniky traumatologie

a postupy při hromadných neštěstích.

Identifikace.

Pomocná vyšetřeními při pitvě (histologické, histochemické,imunohistochemické, biochemické,

toxikologické, molekulárněbiologické).

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem je seznámit studenty se základními pojmy, legislativou a praxí týkající se smrti člověka (definice a diagnóza smrti, smrt přirozená, násilná, náhlá, neočekávaná,prohlídka zemřelého, pitva), základními diagnostickými postupy při pitvě, pomocnými vyšetřeními (histologické, histochemické, imunohistochemické, biochemické, toxikologické, molekulárněbiologické), základy forenzní biomechaniky traumatologie a postupy při hromadných neštěstích.

Studijní materiály:

Kolektiv autorů: Soudní lékařství. Ed: Vorel, F. Grada Publishing, Praha, 1999

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
Soubor Harmonogram přednášek 2016/201710.5 KB