Jste zde

17PBLPMM - Principy mikroskopických metod

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBLPMM Z 2 2P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Studenti se seznámí s různými typy mikroskopických metod používaných v biologických vědách

a medicíně. Techniky světelné mikroskopie, techniky elektronové mikroskopie (SEM a TEM) v biologii, fluorescenční mikroskopie, konfokální mikroskopie a další.

Požadavky:

Požadavky zápočtu: 2 vědomostní testy v průběhu semestru, písemné vypracování odpovědí na otázky, s úspěšností minimálně 60%.

Osnova přednášek:

1.Techniky světelné mikroskopie

2.Princip dalších typů mikroskopie (fázový kontrast, temné pole)

3.Fyzikální princip mikroskopu

4.Preparáty pro světelnou mikroskopii.

5.Inverzní mikroskop a jeho využití v biologii a medicíně

6.Fluorescenční mikroskopie.

7.Mikroskopie skenující sondou, AFM, konfokální mikroskopie

8. Techniky elektronové mikroskopie - TEM.

9. Techniky elektronové mikroskopie - SEM

10. Mikroskopická imunodetekce v biomedicíně

Osnova cvičení:

předmět nemá cvičení

Cíle studia:

Cílem předmětu je podat studentům ucelený výklad o mikroskopických metodách používaných v biologických vědách a medicíně. Pochopit principy technik světelné mikroskopie, fluorescenční mikroskopie, konfokální mikroskopie a elektronové mikroskopie (SEM, TEM) používané v biologii a medicíně.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1.NEBESÁŘOVÁ, Jana. Elektronová mikroskopie pro biology [online]. České Budějovice: 13.1.2002/13.1.2002. http://www.paru.cas.cz/lem/book/

2.Hejtmánek, M.: Úvod do světelné mikroskopie. Skripta UP Olomouc, 2001.

Doporučená literatura:

1.Amelinckx,S., D. van Dyck, J. van Landuyt, G. van Tendeloo. Handbook of Microscopy: Applications in Materials Science, Solid-State Physics and Chemistry Applications.VCH Verlagsgesellschaft mbH, 1997. Ebook - http://knihovny.cvut.cz - EIZ - Wiley online library.

2.Molecular Expressions - Optical Microscopy Primer - Introduction [online]. 19.6.1998/16.1.2009. http://micro.magnet.fsu.edu/primer/index.html

3.KAK, A.C., SLANEY, M. Principles of Computerized Tomographic Imaging [online]. http://www.slaney.org/pct/pct-toc.html

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon 1. přednáška2.51 MB
PDF icon 2. přednáška1.05 MB
PDF icon 3. přednáška1.4 MB
PDF icon 4. přednáška303.67 KB
PDF icon 5. přednáška1.32 MB
PDF icon 6. přednáška1.87 MB
PDF icon 7. přednáška1.15 MB
PDF icon 8. přednáška12.49 MB