Jste zde

Fyzioterapie - prezenční forma

Kód Název
17PBFAOK Anatomie a obecná kineziologie
17PBFAOKS Anatomie a speciální kineziologie
17PBFBLT Balneoterapie
17PBFBLG Biologie
17PBFBB Biomechanika a biomateriály
17PBFEGT Ergotarapie a ergonomie
17PBFEVF Etika ve fyzioterapii
17PBFFLM Fyzikální léčebné metody
17PBFFZN Fyziologie a základy neurověd
17PBFF1VP Fyzioterapie I. - vyšetřovací postupy
17PBFF2TP Fyzioterapie II - metody, terapeutické postupy a koncepty
17PBFFPE Fyzioterapie v pediatrii
17PBFGYP Gynekologie a porodnictví
17PBFHAE Hygiena a epidemiologie
17PBFISZ Informační systém ve zdravotnictví
17PBFLTV Léčebná tělesná výchova
17PBFMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví
17PBFMMT Masáž a měkké techniky
17PBFMVP Metodologie výzkumné práce
17PBFNRF Neurofyziologie
17PBFNRFA Neurofyziologie
17PBFNEU Neurologie
17PBFNEUA Neurologie
17PBFOAR2 Odborná praxe na ambulantním rehabilitačním oddělení II.
17PBFOAR3 Odborná praxe na ambulantním rehabilitačním oddělení III.
17PBFOAR1 Odborná praxe na ambulantním rehabilitačním oddělení nemocnice I.
17PBFOPR1 Odborná praxe na rehabilitačním lůžkovém zařízení nemocnice I
17PBFOPR2 Odborná praxe na rehabilitačním lůžkovém zařízení nemocnice II.
17PBFOPR3 Odborná praxe na rehabilitačním lůžkovém zařízení nemocnice III.
17PBFORU1 Odborná praxe v rehabilitačním ústavu I.
17PBFORU2 Odborná praxe v rehabilitačním ústavu II.
17PBFORU3 Odborná praxe v rehabilitačním ústavu III.
17PBFOTP Ortopedie a traumatologie pohybového aparátu
17PBFPAS Pohybové aktivity a sport handicapovaných
17PBFPAO Protetika a ortotika
17PBFPPO První pomoc
17PBFRPP Rehabilitační propedeutika
17PBFSBP Seminář k bakalářské práci
17PBFSPR Sociální a pracovní rehabilitace
17PBFSPA1 Sportovní aktivity I.
17PBFSPA2 Sportovní aktivity II.
17PBFSPA3 Sportovní aktivity III.
17PBFVLG1 Vnitřní lékařství a geriatrie I.
17PBFVLG2 Vnitřní lékařství a geriatrie II.
17PBFVVK Vývojová kineziologie
17PBFZFA Základy farmakologie
17PBFZLCH Základy lékařské chemie a biochemie
17PBFZOT Základy odborné terminologie
17PBFZPF Základy patologické fyziologie
17PBFZPA Základy patologie
17PBFZPS Základy pedagogiky a speciální pedagogiky
17PBFZPP Základy psychiatrie a psychoterapie
17PBFZRM1 Základy reflexních a manuálních metod-Bobath koncept, metoda L. Mojžíšové I.
17PBFZRM2 Základy reflexních a manuálních metod-Bobath koncept, metoda L. Mojžíšové II.
17PBFZSI Základy statistiky a informatiky
17PBFZTV1 Zdravotní tělesná výchova I.
17PBFZTV2 Zdravotní tělesná výchova II.
17PBFZB Zdravotnická biofyzika
17PBFZLN Zdravotnická legislativa
17PBFZBP Zpracování bakalářské práce