Jste zde

Fyzioterapie - prezenční forma

Kód Název
17PBFAOK Anatomie a obecná kineziologie
17PBFAOKS Anatomie a speciální kineziologie
F7PBFA1 Anatomie I.
F7PBFA2 Anatomie II.
F7PBFBAL Balneoterapie
17PBFBLT Balneoterapie
F7PBFBLG Biologie
17PBFBLG Biologie
F7PBFBBM Biomechanika a biomateriály
17PBFBB Biomechanika a biomateriály
F7PBFCHIR Chirurgie
17PBFEGT Ergotarapie a ergonomie
F7PBFEGE Ergoterapie a ergonomie
17PBFEVF Etika ve fyzioterapii
F7PBFEVZ Etika ve zdravotnictví
17PBFFLM Fyzikální léčebné metody
F7PBFFPF Fyziologie a patofyziologie
17PBFFZN Fyziologie a základy neurověd
17PBFF1VP Fyzioterapie I. - vyšetřovací postupy
17PBFF2TP Fyzioterapie II - metody, terapeutické postupy a koncepty
F7PBFFPE Fyzioterapie v pediatrii
17PBFFPE Fyzioterapie v pediatrii
F7PBFMTPK Fyzioterapie – metody, terapeutické postupy a koncepty
F7PBFGYP Gynekologie a porodnictví
17PBFGYP Gynekologie a porodnictví
17PBFHAE Hygiena a epidemiologie
F7PBFHEO Hygiena, epidemiologie a ochrana veřejného zdraví
17PBFISZ Informační systém ve zdravotnictví
F7PBFISZ Informační systémy ve zdravotnictví
F7PBFKNZP1 Kineziologie a patokineziologie I.
F7PBFKNZP2 Kineziologie a patokineziologie II.
F7PBFKOMP Komunikace s pacientem
F7PBFKP Komunitní péče
F7PBFLTV Léčebná tělesná výchova
17PBFLTV Léčebná tělesná výchova
F7PBFMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví
17PBFMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví
F7PBFMMT Masáž a měkké techniky
17PBFMMT Masáž a měkké techniky
F7PBFMVP Metodologie výzkumné práce
17PBFMVP Metodologie výzkumné práce
17PBFNRF Neurofyziologie
17PBFNRFA Neurofyziologie
F7PBFNEU Neurologie
17PBFNEU Neurologie
17PBFNEUA Neurologie
F7PBFOATP Odborná anglická terminologie (pokročilí)
F7PBFOATZ Odborná anglická terminologie (začátečníci)
F7PBFOPAR1 Odborná praxe na ambulantním rehabilitačním oddělení I.
17PBFOAR2 Odborná praxe na ambulantním rehabilitačním oddělení II.
F7PBFOPAR2 Odborná praxe na ambulantním rehabilitačním oddělení II.
17PBFOAR3 Odborná praxe na ambulantním rehabilitačním oddělení III.
F7PBFOPAR3 Odborná praxe na ambulantním rehabilitačním oddělení III.
17PBFOAR1 Odborná praxe na ambulantním rehabilitačním oddělení nemocnice I.
17PBFOPR1 Odborná praxe na rehabilitačním lůžkovém zařízení nemocnice I
F7PBFOPRLN1 Odborná praxe na rehabilitačním lůžkovém zařízení nemocnice I.
F7PBFOPRL2 Odborná praxe na rehabilitačním lůžkovém zařízení nemocnice II.
17PBFOPR2 Odborná praxe na rehabilitačním lůžkovém zařízení nemocnice II.
F7PBFOPRL3 Odborná praxe na rehabilitačním lůžkovém zařízení nemocnice III.
17PBFOPR3 Odborná praxe na rehabilitačním lůžkovém zařízení nemocnice III.
F7PBFOPRU1 Odborná praxe v rehabilitačním ústavu I.
17PBFORU1 Odborná praxe v rehabilitačním ústavu I.
F7PBFOPRU2 Odborná praxe v rehabilitačním ústavu II.
17PBFORU2 Odborná praxe v rehabilitačním ústavu II.
F7PBFOPRU3 Odborná praxe v rehabilitačním ústavu III.
17PBFORU3 Odborná praxe v rehabilitačním ústavu III.
F7PBFORT Ortopedie a traumatologie
17PBFOTP Ortopedie a traumatologie pohybového aparátu
F7PBFPED Pediatrie
17PBFPAS Pohybové aktivity a sport handicapovaných
F7PBFPASH Pohybové aktivity a sport handicapovaných
F7PBFPRO Protetika a ortotetika
17PBFPAO Protetika a ortotika
17PBFPPO První pomoc
F7PBFPP První pomoc
17PBFRPP Rehabilitační propedeutika
F7PBFRP Rehabilitační propedeutika
F7PBFRPF Robotické přístroje ve fyzioterapii
17PBFSBP Seminář k bakalářské práci
F7PBFSBP Seminář k bakalářské práci
17PBFSPR Sociální a pracovní rehabilitace
F7PBFSPR Sociální a pracovní rehabilitace
17PBFSPA1 Sportovní aktivity I.
F7PBFSA1 Sportovní aktivity I.
17PBFSPA2 Sportovní aktivity II.
F7PBFSA2 Sportovní aktivity II.
17PBFSPA3 Sportovní aktivity III.
F7PBFSA3 Sportovní aktivity III.
F7PBFUBM Úvod do biomechaniky
17PBFVLG1 Vnitřní lékařství a geriatrie I.
17PBFVLG2 Vnitřní lékařství a geriatrie II.
F7PBFVKO1 Vybrané klinické obory, vnitřní lékařství a geriatrie I.
F7PBFVKO2 Vybrané klinické obory, vnitřní lékařství a geriatrie II.
F7PBFVPF Vyšetřovací postupy ve fyzioterapii
F7PBFMPTF Využití moderní přístrojové techniky ve fyzioterapii pro diagnostiku
F7PBFVPT Využití přístrojové techniky ve fyzikálních léčebných metodách
17PBFVVK Vývojová kineziologie
17PBFZFA Základy farmakologie
17PBFZLCH Základy lékařské chemie a biochemie
17PBFZOT Základy odborné terminologie
F7PBFZOT Základy odborné terminologie
17PBFZPF Základy patologické fyziologie
17PBFZPA Základy patologie
F7PBFZPAT Základy patologie
17PBFZPS Základy pedagogiky a speciální pedagogiky
F7PBFZPSPE Základy pedagogiky, speciální pedagogiky a edukace
F7PBFZPSY Základy psychiatrie
17PBFZPP Základy psychiatrie a psychoterapie
F7PBFZRMM1 Základy reflexních a manuálních metod -Bobath koncept, metoda L.Mojžíšové I.
F7PBFZRMM2 Základy reflexních a manuálních metod – Bobath koncept, metoda L. Mojžíšové II.
17PBFZRM1 Základy reflexních a manuálních metod-Bobath koncept, metoda L. Mojžíšové I.
17PBFZRM2 Základy reflexních a manuálních metod-Bobath koncept, metoda L. Mojžíšové II.
F7PBFZRS Základy rehabilitačních systémů
F7PBFRKPZS Základy řízení kvality poskytovaných zdravotních služeb
17PBFZSI Základy statistiky a informatiky
F7PBFZSI Základy statistiky a informatiky
F7PBFZVZL Základy veřejného zdravotnictví a legislativa ve zdravotnictví
F7PBFZTV1 Zdravotní tělesná výchova I.
17PBFZTV1 Zdravotní tělesná výchova I.
F7PBFZTV2 Zdravotní tělesná výchova II.
17PBFZTV2 Zdravotní tělesná výchova II.
F7PBFZB Zdravotnická biofyzika
17PBFZB Zdravotnická biofyzika
17PBFZLN Zdravotnická legislativa
F7PBFZDRP Zdravotnická psychologie
F7PBFZPBP Zpracování bakalářské práce
17PBFZBP Zpracování bakalářské práce