Jste zde

17PBFZTV1 - Zdravotní tělesná výchova I.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBFZTV1 Z 1 2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
Ústav tělesné výchovy a sportu
Anotace:

Předmět Zdravotní TV I. zahrnuje metodiku TV pro zdravé a zdravotní TV pro oslabené, didaktiku TV a ZTV, orientační testy ke zjištění stavu pohybového systému, praktické příklady cvičení pro různé věkové skupiny i pohybová oslabení.

Předkládá abecedu základních cvičení pro správné držení těla a vyrovnávání svalových dysbalancí (cvičení pro vyrovnání vadného držení hlavy, kulatých zad, odstálých lopatek, bederní lordózy, vybočení páteře, plochých nohou atd.).

Dále se probírají příklady dechových a relaxačních technik cvičení, příklady cvičení koordinačních a rovnovážných i cvičení s různými pomůckami. V předmětu se student také seznamuje s kompenzačním cvičením při sedavém zaměstnání (příklady cvičení vsedě na židli) i s ergonomicky správným zařízením pracoviště pro práci s počítačem.

V praktických hodinách budou probírány konkrétní příklady částí cvičebních jednotek pro cvičení ve skupině. Studenti sestaví vlastní krátkou ukázku cvičení na vybrané téma, seznámí se s grafickým záznamem přípravy lekce.

Při hodinách se využívají cvičební pomůcky (BOSU, therabandy, overbally, míčky, malé gumy atd.). Cvičení studenti využijí pro vlastní uvolnění i při práci s pacienty. Doplňuje léčebnou TV.

Požadavky:

Pravidelná docházka na cvičení (jedna hodina absence tolerována).

Kratší samostatná práce (cca A4 a vyhledání příkladů na webu) z témat vztahujících se ke Zdravotní TV

Osnova přednášek:

neurčena

Osnova cvičení:

Zimní semestr

(14 výukových týdnů/ 2x 45 minut týdně)

Každá hodina obsahuje rozcvičení těla pro další práci a poté se v části hodiny vždy věnuje některému z níže vyjmenovaných témat. Současně se vždy v každém semestru studenti dobře naučí jednu pohybovou sestavu z oblasti jógy, tai-chi nebo čchi-kung, kterou mohou využít jako svou osobní rozcvičku nebo ve své praxi.

Zimní semestr

1.týden Seznámení s obsahem hodin na celý rok, orientační otestování držení těla

2.týden Příklady cvičení pro zahřátí organismu, pro uvolnění kloubů, orientační testy svalů s tendencí ke zkrácení

3.týden Strečink, metodika, příklady

4.týden Práce s dechem při cvičení, příklady cvičení v různých polohách

5.týden Základy svalových dysbalancí, páteř a držení těla

6.týden Stabilizační cvičení (využití BOSU apod.)

7.týden Dechové cvičení vstoje

8.týden Vyrovnávací cvičení (=VC) pro oblast krční páteře

9.týden VC pro oblast hrudní páteře ? protahování a posilování

10.týden VC pro oblast bederní páteře ? protahování a posilování

11.týden Grafický záznam cvičení

12.týden Koordinační cvičení

13.týden Dynamika sedu

14.týden Opakování, dotazy, diskuse

Cíle studia:

Po skončení roční výuky je student schopen samostatně připravit cvičební jednotku pro skupinovou terapeutickou cvičební lekci, zaměřenou na prevenci či nápravu vad držení těla či lehčích stavů po zranění, úrazu, operaci pohybového systému cíleným pohybem za pomoci vhodně zvolených, jednoduchých cvičení.

Tato cvičení sestaví do krátké cvičební jednotky. Při skupinové lekci je student schopen naučit cvičící pacienty precizně provést vybraná cvičení, případně je schopen opravit chyby v provedení cviků.

Studijní materiály:

Anatomie (učebnice, internet)

Čermák J., Chválová O., Botlíková V.: Záda už mne nebolí. Svojtka a Vašut, Praha 2004

Botlíková V., Kortánek J.: Pozdrav monitoru. Vašut, Praha 2009

Využití BOSU ve vyučovacích hodinách školní tělesné výchovy (I. část: Stabilizace, II. část: Rozcvičení a III. část: Cvičební příklady ve dvojicích). Časopis Tělesná výchova mládeže, ročník 79, č. 1, 2 a 3/2013.

Kabelíková K., Vávrová M.: Cvičení k obnovení a udržení svalové rovnováhy. Grada, Praha 1997.

Larsen Ch., Larsen C., Hartelt O.: Držení těla. Poznání, Praha 2010

Bursová M.: Kompenzační cvičení. Grada, Praha 2005.

Larsen Ch., Rosmann-Reif K.: Skolióza (jak pomáhá pohyb). Poznání, Olomouc 2012.

Kombercová J., Svobodová M.: (Auto)Rehabilitační sestava (Rehabilitace páteře). Fontána, Olomouc 2000.

Smíšek R., Smíšková Z., Smíšková K.: Spirální stabilizace páteře. R. Smíšek, Praha 2014. A další?

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: