Jste zde

17PBFOPR2 - Odborná praxe na rehabilitačním lůžkovém zařízení nemocnice II.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBFOPR2 KZ 3 120XH česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Anatomie a speciální kineziologie (17PBFAOKS)
Fyzioterapie II - metody, terapeutické postupy a koncepty (17PBFF2TP)
Přednášející:
Cvičící:
Petra Fialová (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem odborných praxí na lůžkovém i ambulantním zařízení je získání základních praktických dovedností fyzioterapeuta.

Program cvičení je dán rozsahem teoretické části výuky. Skladba pacientů se řídí možnostmi pracoviště, ale vždy tak,aby ve svém souboru poskytovala plný průřez základních fyzioterapeutických diagnoz.

Požadavky:

klasifikovaný zápočet:100% účast na praxi,

praktické prokázání vědomostí a dovedností získaných studiem odborných fyzioterpeutických předmětů ve zdravotnickém lůžkovém zařízení.

Nástup na souvislé praxe je podmíněn splněním požadavků předmětů (prerekvizity): Fyzioterapie II (ZK), Anatomie a fyziologie II (ZK). Odborná praxe na rehabilitačním lůžkovém zařízení nemocnice II v rozsahu trvání 120 hodin (3 týdny).

Prerekvizitou pro tento předmět je úspěšné zakončení předmětu Anatomie a fyziologie I,a Rehabilitační propedeutika.

Osnova přednášek:

Neurčena

Osnova cvičení:

[1] Manipulace s pacientem, polymorbidní pacient

[2] Kondiční cvičení a dechová gymnastika

[3] Pasivní a aktivní pohyby

[4] Základní cvičební polohy

[5] Nácvik sedu, stoje, chůze - vertikalizace s pacientem, tromboembolická prevence

[6] Vyšetřovací metody hybného systému (antropometrie, goniometrie, svalový test)

[7] Metodika podle Lewita

Cíle studia:

Cíle:

získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru Fyzioterapeut.

Studijní materiály:

[1] Votava, J. a kol.: Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením. Praha 2003

[2] Lewit, K.: Manipulační léčba v myoskeletální medicíně, Praha 2004

[3] Gross, J.: Vyšetření pohybového aparátu, Poznání 2006

[4] Doporučená literatura

[5] Haladová, E., Nechvátalová, L.: Vyšetřovací metody hybného systému. Brno, IDVPvZ, 1997., s. 135

[6] Janda,V.: Funkční svalový test. Praha, Grada, 1996, s. 325

[7] Janda, V., Pavlů, D.: Goniometrie. Brno, IDVPvZ, 1993, s. 108

[8] Kittel, A.: Myofunkční terapie. Praha, Grada, 1999, s. 111

[9] Norkin, CC.,White ,JD.: Measurement of point morión:A Guide to Goniometry. Philadelphia, F.A.Davis, 1995

[10] Véle, F.: Kineziologie pro klinickou praxi. Praha, Grada, 1997, s. 271

[11] Tichý, M.: Dysfunkce kloubů, Praha 2007

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Odborná praxe868.65 KB