Jste zde

17PBFOTP - Ortopedie a traumatologie pohybového aparátu

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBFOTP Z,ZK 3 2P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Základy ortopedie a traumatologie pohybového aparátu. Komplexní přehled prevence,diagnostiky a terapií poruch pohybového aparátu s aplikací nejmodernějších trendů v ortopedické operativě s důrazem na následnou rehabilitaci. Komplexní přehled traumatologie pohybového aparátu s následnou terapií konzervativní a operační návaznost moderních postupů na následnou rehabilitaci a zařazení pacienta do společnosti.

Požadavky:

zápočet:100% účast na cvičeních, písemné prokázání získaných znalostí testem.

zkouška:

písemný test, 80% úspěšnost.

Ústní zkoušení na základě rozhodnutí garanta předmětu.

upozornění: interval mezi řádnou a opravnou zkouškou nebo opravnými zkouškami musí být minimálně sedmidenní.

Osnova přednášek:

Význam kondičního cvičení v ortopedie,

fyzioterapie v časném pooperačním období

Typy ortopedických pomůcek a jejich použití v praxi.

Nácvik chůze

Totální endoprotéza kyčelního kloubu

Totální endoprotéza kolenního kloubu

Operační výkony na ramenním kloubu

Fraktury horního konce femuru,

cervikokapitální endoprotézy, osteosyntézy,

Enderovo hřebování atd.

Poranění kolenního kloubu, konzervativní a

operativní léčba, poškození kolenních vazů

Vrozené vydy kyčelního kloubu

Traumatologie měkkých tkání

Sportovní úrazy

Úrazy břišní a hrudní dutiny

Traumatologie hlavy. Traumatologie osového systému

Osnova cvičení:

Pobyt na ortopedickém oddělení s nácvikem rehabilitační péče ortopedických pacient

Cíle studia:

Cíle:

získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru Fyzioterapeut.

Studijní materiály:

Povinná literatura

Dungl, P. a kol.: Ortopedie. Praha, Grada 2006

Doporučená literatura

Šnajdauf, J.; Cvachovec, K.; Trč, T. a kol.: Dětská traumatologie. Praha, Galen 2004

Višňa, P.; Hoch, J. a kol: Traumatologie dospělých. Praha, Maxdorf 2004

Sosna, A. a kol.: Základy obecné ortopedie. Triton, 2001

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Dodatečné studijní materiály pro KFS: