Jste zde

17PBFOAR3 - Odborná praxe na ambulantním rehabilitačním oddělení III.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBFOAR3 KZ 12 240XH česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Odborná praxe na ambulantním rehabilitačním oddělení nemocnice I. (17PBFOAR1)
Odborná praxe na ambulantním rehabilitačním oddělení II. (17PBFOAR2)
Odborná praxe na rehabilitačním lůžkovém zařízení nemocnice I (17PBFOPR1)
Odborná praxe na rehabilitačním lůžkovém zařízení nemocnice II. (17PBFOPR2)
Odborná praxe v rehabilitačním ústavu I. (17PBFORU1)
Odborná praxe v rehabilitačním ústavu II. (17PBFORU2)
Přednášející:
Cvičící:
Monika Donevová (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem odborných praxí na lůžkovém i ambulantním zařízení je získání základních praktických dovedností fyzioterapeuta , seznámení se s provozem ambulantního charakteru.

Náplň praxe je dán rozsahem teoretické části výuky. Skladba pacientů se řídí možnostmi pracoviště, ale vždy tak, aby ve svém souboru poskytovala plný průřez základních fyzioterapeutických diagnóz. Předpokladem k absolvování tohoto předmětu je splnění požadavků na klasifikovaný zápis předmětu Odborná praxe v ambulantním zařízení I, Odborná praxe v ambulantním zařízení II.

Požadavky:

klasifikovaný zápočet:100% účast na praxi, praktické prokázání vědomostí a dovedností získaných studiem odborných fyzioterapeutických předmětů ve zdravotnickém zařízení ambulantního typu. Pokud student bude hodnocen vedoucím fyzioterapeutem stupněm F ,nebude mu praxe uznána i když bude mít splněný předepsaný počet hodin. Hodnocení je souhrn znalostí, schopností samostatně pracovat , komunikovat a pracovat v týmu ,plnit požadavky a potřeby konkrétního zařízení s ohledem na tělesný a psychický stav pacienta.

Ve 3. ročníku je možný nástup na praxe po absolvování Odborné praxe I a II. Tzn., že ten kdo nemá všechny předepsané praxe za 2. ročník nemůže nastoupit na praxe ve 3. ročníku. Odborná praxe na ambulantním rehabilitačním oddělení III. (6. týdnů)

Osnova přednášek:

Neurčena

Osnova cvičení:

Stanovení cvičební jednotky podle diagnozy a stavu pacienta,rozbor klinických dg

Samostatné vedení terapie po supervizi

Prohloubení znalostí v jednotlivých metodikách LTV (pomůcky,organizace cvičení

Cíle studia:

Cíle:

získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru Fyzioterapeut.

Studijní materiály:

Povinná literatura

[1] Kolář,P et kol.:Rehabilitace v klinické praxi,Galén 2009.

[2] Lewit, K.: Manipulační léčba v myoskeletální medicíně, Praha 2004

[3] Gross, J.: Vyšetření pohybového aparátu, Poznání 2006

[4] Doporučená literatura

[5] Haladová, E., Nechvátalová, L.: Vyšetřovací metody hybného systému. Brno, IDVPvZ, 1997., s. 135

[5] Janda,V.: Funkční svalový test. Praha, Grada, 1996, s. 325

[6] Janda, V., Pavlů, D.: Goniometrie. Brno, IDVPvZ, 1993, s. 108

[7] Kittel, A.: Myofunkční terapie. Praha, Grada, 1999, s. 111

[8] Norkin, CC.,White ,JD.: Measurement of point morión:A Guide to Goniometry. Philadelphia, F.A.Davis, 1995

[9] Véle, F.: Kineziologie pro klinickou praxi. Praha, Grada, 1997, s. 271

[10] Tichý, M.: Dysfunkce kloubů, Praha 2007

[11] Votava, J. a kol.: Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: