Jste zde

17PBFZTV2 - Zdravotní tělesná výchova II.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBFZTV2 Z 1 2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
Ústav tělesné výchovy a sportu
Anotace:

Předmět Zdravotní TV I. zahrnuje metodiku TV pro zdravé a zdravotní TV pro oslabené, didaktiku TV a ZTV, orientační testy ke zjištění stavu pohybového systému, praktické příklady cvičení pro různé věkové skupiny i pohybová oslabení.

Předkládá abecedu základních cvičení pro správné držení těla a vyrovnávání svalových dysbalancí (cvičení pro vyrovnání vadného držení hlavy, kulatých zad, odstálých lopatek, bederní lordózy, vybočení páteře, plochých nohou atd.).

Dále se probírají příklady dechových a relaxačních technik cvičení, příklady cvičení koordinačních a rovnovážných i cvičení s různými pomůckami. V předmětu se student také seznamuje s kompenzačním cvičením při sedavém zaměstnání (příklady cvičení vsedě na židli) i s ergonomicky správným zařízením pracoviště pro práci s počítačem.

V praktických hodinách budou probírány konkrétní příklady částí cvičebních jednotek pro cvičení ve skupině. Studenti sestaví vlastní krátkou ukázku cvičení na vybrané téma, seznámí se s grafickým záznamem přípravy lekce.

Při hodinách se využívají cvičební pomůcky (BOSU, therabandy, overbally, míčky, malé gumy atd.). Cvičení studenti využijí pro vlastní uvolnění i při práci s pacienty. Doplňuje léčebnou TV.

Požadavky:

Pravidelná docházka na cvičení (jedna hodina absence tolerována)

Příprava krátkého cvičebního výstupu, předvedení v hodině a vložení na web Fyzioterapie

Osnova přednášek:

neurčena

Osnova cvičení:

Letní semestr

(10 výukových týdnů/2x 45 minut týdně)

Také v letním semestru studenti dobře proberou a sami se naučí další pohybovou sestavu z oblasti jógy, tai-chi nebo čchi-kung.

1.týden Zadání samostatných výstupů, strečink - rozcvičení vstoje

2.týden Vybočení páteře a kompenzační cviky

3.týden Cvičení pro ruce (předloktí, zápěstí, prsty)

4.týden Cvičení oblasti pánve, kyčlí - protahování a posilování

5.týden Cvičení oblasti nohou - kolena (vbočení, vybočení, po úrazu)

6.týden Cvičení oblasti nohou - kotníky, ploché nohy

7.týden Dynamika chůze

8.týden Zdvihání a nošení břemen

9.týden Samostatné výstupy s cvičebními příklady

10.týden Opakování, dotazy, diskuse

Cíle studia:

Po skončení roční výuky je student schopen samostatně připravit cvičební jednotku pro skupinovou terapeutickou cvičební lekci, zaměřenou na prevenci či nápravu vad držení těla či lehčích stavů po zranění, úrazu, operaci pohybového systému cíleným pohybem za pomoci vhodně zvolených, jednoduchých cvičení.

Tato cvičení sestaví do krátké cvičební jednotky. Při skupinové lekci je student schopen naučit cvičící pacienty precizně provést vybraná cvičení, případně je schopen opravit chyby v provedení cviků.

Studijní materiály:

Studijní materiály:

Anatomie (učebnice, internet)

Čermák J., Chválová O., Botlíková V.: Záda už mne nebolí. Svojtka a Vašut, Praha 2004

Botlíková V., Kortánek J.: Pozdrav monitoru. Vašut, Praha 2009

Využití BOSU ve vyučovacích hodinách školní tělesné výchovy (I. část: Stabilizace, II. část: Rozcvičení a III. část: Cvičební příklady ve dvojicích). Časopis Tělesná výchova mládeže, ročník 79, č. 1, 2 a 3/2013.

Kabelíková K., Vávrová M.: Cvičení k obnovení a udržení svalové rovnováhy. Grada, Praha 1997.

Larsen Ch., Larsen C., Hartelt O.: Držení těla. Poznání, Praha 2010

Bursová M.: Kompenzační cvičení. Grada, Praha 2005.

Larsen Ch., Rosmann-Reif K.: Skolióza (jak pomáhá pohyb). Poznání, Olomouc 2012.

Kombercová J., Svobodová M.: (Auto)Rehabilitační sestava (Rehabilitace páteře). Fontána, Olomouc 2000.

Smíšek R., Smíšková Z., Smíšková K.: Spirální stabilizace páteře. R. Smíšek, Praha 2014. A další?

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: