Jste zde

17PBFNEUA - Neurologie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBFNEUA Z,ZK 2 2P+1C česky
Přednášející:
Tomáš Nedělka (gar.)
Cvičící:
Tomáš Nedělka (gar.), Petra Fialová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Výuka základních poznatků o příčinách, diagnostice, symptomatologie, terapii a prevenci u neurologických onemocnění se zvláštním zaměřením na možnosti všech forem rehabilitační léčby. Znalost podstaty jednotlivých pomocných vyšetření a aplikace jejich zejména na pohybovou terapii.

Praktická cvičení: anamnéza, základy neurologického vyšetření, diferenciální diagnostika neurologických onemocnění ve fyzioterapii, demonstrace jednotlivých diagnóz/pacientů

Požadavky:

Podmínkou je zpracování seminární práce na zvolené téma, které bude schváleno přednášejícím.

Průběžně budou znalosti hodnoceny vyučujícím při praktických cvičeních.

Výsledné hodnocení studenta v předmětu bude formou ústní zkoušky.

Osnova přednášek:

Anatomicko-fyziologické poznámky. Lokalizace poruch mozkových funkcí. Centrální a periferní paresa, fatické poruchy.

Základy neurologického vyšetření.

Úrazy nervového systému. Topografie míšní.

Postižení periferních nervů, včetně zánětů, poruchy čití

Poruchy nervosvalového přenosu. Myopatie.

Epilepsie.

Bolesti hlavy.

Cévní mozkové příhody.

Nádory nervového systému.

Záněty nervového systému vč autoimunitních.

Degenerativní onemocnění nervového systému - demence, Parkinsonova choroba, onemocnění motoneuronu.

Vertebrogenní onemocnění.

Bezvědomí - etiologie, diagnostika, terapie. Neurogenní poruchy dýchání.

Pomocné vyšetřovací metody v neurologii.

Osnova cvičení:

Osnova cvičení bude odpovídajícím způsobem navazovat na syllabus přednášek.

Cvičení probíhají na pracovištích Oblastní nemocnice Kladno v návaznosti na jmenný rozpis viz níže.

SRAZ studentů na cvičení je vždy podle rozpisu ve STUDENTSKÉ ŠATNĚ Oblastní nemocnice Kladno, suterén budovy A, v 8:00. Zde se studenti převléknou a následně si je vyzvedne Mgr. Dita Hamouzová, která studenty uvede na pracoviště.

Cíle studia:

Získání základních znalosti v předmětu neurologie v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru fyzioterapeut.

Studijní materiály:

[1]TYRLÍKOVÁ, P.I.: Neurologie pro sestry, Brno: IDVPZ, 1999.

[2]SEIDL, Z., OBENBERGER, J.: Neurologie pro studium i praxi. Grada, 2004.

[3]AMBLER, Z.: Neurologie pro studenty lékařské fakulty. UK Praha, 2004.

[4]NEVŠÍMALOVÁ, S.: Neurologie, Praha: Galén, Karolinum, 2002.

[5]Ambler, Z.: Neurologie, Karolinum 2004

[6]Opavský, J.: Neurologická vyšetření v rehabilitaci pro fyzioterapeuty, Epava Olomouc 2003

[7]Mysliveček, J.: Základy neurověd, Galen 2006

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: