Jste zde

17PBFNEU - Neurologie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBFNEU Z,ZK 3 2P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Výuka základních poznatků o příčinách, diagnostice, symptomatologie, terapii a prevenci u neurologických onemocnění se zvláštním zaměřením na možnosti všech forem rehabilitační léčby. Znalost podstaty jednotlivých pomocných vyšetření a aplikace jejich zejména na pohybovou terapii.

Praktická cvičení: anamnéza, základy neurologického vyšetření, demonstrace jednotlivých diagnóz/pacientů

Požadavky:

Účast na přednáškách není povinná, je však žádoucí vzhledem k tomu, že otázky ve zkušebním testu jsou z přednesené problematiky.

Na poslední přednášce bude udílen zápočet,podmínkou zápočtu je vypracování seminární práce na vybrané neurologické onemocnění ve vztahu k fyzioterapii.Termín odevzdání práce je poslední přednáška v prosinci 21.12.2016.

Podmínkou připuštění ke zkoušce je udělený zápočet na poslední přednášce 11.1.2017.

Závěrečná zkouška je písemný test s 30 otázkami, u každé otázky jsou 4 odpovědi z nichž alespoň jedna je správná.

Hodnocení 30-28 správně zodpovězených otázek A

27-26 B

26-24 C

23-22 D

21-20 E

Méně jak 20 neprošel

Osnova přednášek:

Anatomie a fyziologie nervového systému

Neurologické vyšetřování,neurologická terminologie, neurologické syndromy,lokalizace poruch

Neurotraumatologie,poruchy vědomí

Postižení periferních nervů,svalová onemocnění

Epilepsie,bolesti hlavy,tumory CNS

Degenerativní onemocnění,zánětlivá onemocnění

Cévní mozkové příhody

Vertebrogenní onemocnění

Vyšetřovací metody v neurologii poslední termín k odevzdání seminární práce

Akutní stavy v neurologii

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:

Cíle:

získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru fyzioterapeut.

Seznámit posluchače se základy neurologie ve vztahu k jejich studijnímu zaměření. Základy diagnostiky a léčby neurologických onemocnění.

Studijní materiály:

Jiří Tichý a kolektiv:Neurologie. Karolinum nakladatelství University Karlovy 1997

Soňa Nevšímalová,Evžen Růžička,Jiří Tichý:Neurologie

Karolinum nakladatelství University Karlovy 2002

Odpřednesené přednášky budou uveřejněny na www.stránkách.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: