Jste zde

17PBFOPR3 - Odborná praxe na rehabilitačním lůžkovém zařízení nemocnice III.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBFOPR3 KZ 10 240XH česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Odborná praxe na ambulantním rehabilitačním oddělení nemocnice I. (17PBFOAR1)
Odborná praxe na ambulantním rehabilitačním oddělení II. (17PBFOAR2)
Odborná praxe na rehabilitačním lůžkovém zařízení nemocnice I (17PBFOPR1)
Odborná praxe na rehabilitačním lůžkovém zařízení nemocnice II. (17PBFOPR2)
Odborná praxe v rehabilitačním ústavu I. (17PBFORU1)
Odborná praxe v rehabilitačním ústavu II. (17PBFORU2)
Přednášející:
Monika Donevová (gar.)
Cvičící:
Monika Donevová (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem odborných praxí na lůžkovém i ambulantním zařízení je získání základních praktických dovedností fyzioterapeuta.

Program cvičení je dán rozsahem teoretické části výuky. Skladba pacientů se řídí možnostmi pracoviště, ale vždy tak,aby ve svém souboru poskytovala plný průřez základních fyzioterapeutických diagnoz.

Požadavky:

klasifikovaný zápočet:100% účast na praxi,

praktické prokázání vědomostí a dovedností získaných studiem odborných fyzioterpeutických předmětů ve zdravotnickém lůžkovém zařízení.

Osnova přednášek:

Neurčena

Osnova cvičení:

Dětský pacient, léčebné metodiky v psychosociální oblasti

Chůze o berlích, v chodítku

Stanovení cvičební jednotky dle diagnozy a stavu pacienta

Samostatné vedení terapie po supervizi

Cíle studia:

Cíle:

získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru Fyzioterapeut.

Studijní materiály:

Povinná literatura

Votava, J. a kol.: Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením. Praha 2003

Lewit, K.: Manipulační léčba v myoskeletální medicíně, Praha 2004

Gross, J.: Vyšetření pohybového aparátu, Poznání 2006

Doporučená literatura

Haladová, E., Nechvátalová, L.: Vyšetřovací metody hybného systému. Brno, IDVPvZ, 1997., s. 135

Janda,V.: Funkční svalový test. Praha, Grada, 1996, s. 325

Janda, V., Pavlů, D.: Goniometrie. Brno, IDVPvZ, 1993, s. 108

Kittel, A.: Myofunkční terapie. Praha, Grada, 1999, s. 111

Norkin, CC.,White ,JD.: Measurement of point morión:A Guide to Goniometry. Philadelphia, F.A.Davis, 1995

Véle, F.: Kineziologie pro klinickou praxi. Praha, Grada, 1997, s. 271

Tichý, M.: Dysfunkce kloubů, Praha 2007

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: