Jste zde

17PBFORU3 - Odborná praxe v rehabilitačním ústavu III.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBFORU3 KZ 10 160XH česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Odborná praxe na ambulantním rehabilitačním oddělení nemocnice I. (17PBFOAR1)
Odborná praxe na ambulantním rehabilitačním oddělení II. (17PBFOAR2)
Odborná praxe na rehabilitačním lůžkovém zařízení nemocnice I (17PBFOPR1)
Odborná praxe na rehabilitačním lůžkovém zařízení nemocnice II. (17PBFOPR2)
Odborná praxe v rehabilitačním ústavu I. (17PBFORU1)
Odborná praxe v rehabilitačním ústavu II. (17PBFORU2)
Přednášející:
Cvičící:
Monika Donevová (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem odborných praxí v rehabilitačním ústavu je získání základních praktických dovedností fyzioterapeuta.

Program cvičení je dán rozsahem teoretické části výuky. Skladba pacientů se řídí možnostmi pracoviště, ale vždy tak, aby ve svém souboru poskytovala plný průřez základních fyzioterapeutických diagnóz. Předmět mohou absolvovat pouze studenti, kteří mají splněný předmět Odborná praxe v rehabilitačním ústavu I, Odborná praxe v rehabilitačním ústavu II.

Požadavky:

klasifikovaný zápočet:100% účast na praxi, praktické prokázání vědomostí a dovedností získaných studiem odborných fyzioterapeutických předmětů v provozu rehabilitačního ústavu. Pokud bude student vedoucím fyzioterapeutem hodnocen F, nebude mu praxe uznána, ani když bude mít splněný předepsaný počet hodin praktické výuky. Hodnocení je souhrnem znalostí, přístupu k pacientovi i k ostatnímu zdravotnickému personálu , komunikace , práce v týmu.

Ve 3. ročníku je možný nástup na praxe po absolvování Odborné praxe I a II. Tzn., že ten kdo nemá všechny předepsané praxe za 2. ročník nemůže nastoupit na praxe ve 3. ročníku. Odborná praxe v rehabilitačním ústavu III. (6 týdnů).

Osnova přednášek:

Neurčena

Osnova cvičení:

Stanovení cvičební jednotky dle diagnozy a stavu pacienta

Samostatné vedení terapie po supervizi

Práce na lůžkovém a ambulantním oddělení v plném rozsahu

Cíle studia:

Cíle:

získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru Fyzioterapeut.

Studijní materiály:

Povinná literatura

[1] Kolár,P et kol.:Rehabilitace v klinické praxi,Galén 2009.

[2] Lewit, K.: Manipulacní lécba v myoskeletální medicíne, Praha 2004

[3] Gross, J.: Vysetrení pohybového aparátu, Poznání 2006

[4] Doporucená literatura

[5] Haladová, E., Nechvátalová, L.: Vysetrovací metody hybného systému. Brno, IDVPvZ, 1997., s. 135

[6] Janda,V.: Funkcní svalovy test. Praha, Grada, 1996, s. 325

[7] Janda, V., Pavlu, D.: Goniometrie. Brno, IDVPvZ, 1993, s. 108

[8] Kittel, A.: Myofunkcní terapie. Praha, Grada, 1999, s. 111

[9] Norkin, CC.,White ,JD.: Measurement of point morión:A Guide to Goniometry. Philadelphia, F.A.Davis, 1995

[10] Véle, F.: Kineziologie pro klinickou praxi. Praha, Grada, 1997, s. 271

[11] Tichy, M.: Dysfunkce kloubu, Praha 2007

[12] Votava, J. a kol.: Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postizením

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: