Jste zde

17PBFZFA - Základy farmakologie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBFZFA KZ 2 1P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět se v úvodu zaměřuje na původ a zdroje léčivých látek, vymezuje pojmy léčivo, názvosloví léčiv a jejich místo v lékopisu. Dále jsou probrány jednotlivé léčivé skupiny, jejich indikace a kontraindikace použití u jednotlivých onemocněních.

Požadavky:

Klasifikovaný zápočet

Multiple choice test (25 otázek o 4 možných odpovědích, 0-4 správné odpovědi) s úspěšností nejméně 50 % pro splnění zápočtu. Obsahem testu je obsah přednášek a téma určená k samostudiu. Výchozími studijními materiály je taktéž doporučená literatura.

Hodnocení (počet bodů):

A 100 - 90

B 89 - 80

C 79 - 70

D 69 - 60

E 59 - 50

F 49 - 0

Osnova přednášek:

Obecná farmakologie - základní pojmy, účinky léčiv, formy léků, reakce na léky, úvod do speciální farmakoterapie

Celková anestetika, hypnotika, sedativa, etylalkohol

Antiepileptika, antiparkinsonika, psychofarmaka - úvod

Myorelaxancia, analgetika (opioidní, neopioidní), antiuratika

Nesteroidní antirevmatika, terapie metabolických kostních onemocnění a osteoartros

Léky ovlivňující vegetativní systém - přehled

Léky ovlivňující gastrointestinální systém, hypolipidemika

Léky ovlivňující srdce a cévy (periferie, antihypertenziva)

Léky ovlivňující dýchací ústrojí, diuretika

Farmakoterapie v hematologii (anemie, poruchy hemostázy), základy hemoterapie

Vitaminy, hormony (obecně), kortikoidní terapie

Antibiotika - přehled, úvod, v přehledu imunosupresiva

Závěrečné konzultace, zápočtový test

Samostudium: psychofarmaka, antibiotika

Osnova cvičení:

Neurčena

Cíle studia:

Cílem je seznamit studenty se základním přehledem obecné a speciální farmakologie.

Studenti pochopí problematiku týkající se aplikace léčiv do organismu. Přednášky jsou zaměřeny na základní lékové skupiny a jejich účinky, indikace a kontraindikace.

Důraz je kladen na pochopení způsobu účinku léků užívaných zláště ve fyzioterapii a na získání přehledu užití ostatních léků u jednotlivých onemocnění i u akutních stavů.

Studijní materiály:

Wenke M. a kol: Farmakologie, Praha: Avicenum, 1990

Marek J.: Účelná farmakoterapie vnitřních nemocí I. a II, Praha: SPN, 1988

Klenerová V: Farmakologie pohybového ústrojí, Praha: Karolinum 1998

Kolektiv autorů: Remedia Compendium třetí vydání, Praha: Panax 1998

KNOR Jiří, Málek Jiří. Farmakoterapie urgentních stavů. Praha, Maxdorf Jessenius 2014

www.farmaceutika.info

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram přednášek ZS 2018/2019249.79 KB