Jste zde

17PBFOAR1 - Odborná praxe na ambulantním rehabilitačním oddělení nemocnice I.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBFOAR1 KZ 4 120XH česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Anatomie a obecná kineziologie (17PBFAOK)
Přednášející:
Cvičící:
Petra Fialová (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem odborných praxí na lůžkovém i ambulantním zařízení je aplikace získáných základních praktických dovedností fyzioterapeuta v provozu fyzioterapeutického oddělení.Student je zařazen do skutečného zdravotnického provozu a po celou dobu odborné praxe.pracuje pod dohledem vedoucího fyzioterapeuta , který ho rovněž hodnotí.Součástí hodnocení je nejen aplikace získaných teoretických vědomostí ale i schopnost samostatné práce, komunikace, práce v týmu,vedení zdravotnické dokumentace ,samostatnost a rozhodnost při plnění svěřených úkolů.

Skladba pacientů se řídí možnostmi pracoviště, ale vždy tak, aby ve svém souboru poskytovala plný průřez základních fyzioterapeutických diagnoz.Místo praxe bude studentovi určeno.

Požadavky:

Klasifikovaný zápočet:100% účast na praxi, praktické prokázání vědomostí a dovedností získaných studiem odborných fyzioterpeutických předmětů ve zdravotnickém ambulantním provozu. Součástí hodnocení je nejen aplikace získaných teoretických vědomostí ale i schopnost samostatné práce, komunikace, práce v týmu,vedení zdravotnické dokumentace ,samostatnost a rozhodnost při plnění svěřených úkolů.

Pokud je student hodnocen stupněm F ,nebude mu předmět uznán jako splněn i když bude mít odchozený přepedpsaný počet hodin.

Nástup na souvislé praxe je podmíněn splněním požadavků předmětů z 1. ročníku (prerekvizity): Rehabilitační propedeutika (KZ), Anatomie a fyziologie I (ZK). Odborná praxe na ambulantním rehabilitačním oddělení I v rozsahu trvání 120 hodin (3 týdny).

Osnova přednášek:

neurčena

Osnova cvičení:

Odběr anamnestických dat v rámci ambulantní praxe

Vyšetřovací metody (antropo, goniometrie)

Volba základních fyzioterapeutických postupů

Práce se zdravotnickou dokumentací.

Cíle studia:

Cíle:

získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru Fyzioterapeut.

Studijní materiály:

[1] Kolář,P et kol.:Rehabilitace v klinické praxi,Galén 2009.

[2] Lewit, K.: Manipulační léčba v myoskeletální medicíně, Praha 2004

[3] Gross, J.: Vyšetření pohybového aparátu, Poznání 2006

[4] Doporučená literatura

[5] Haladová, E., Nechvátalová, L.: Vyšetřovací metody hybného systému. Brno, IDVPvZ, 1997., s. 135

[6] Janda,V.: Funkční svalový test. Praha, Grada, 1996, s. 325

[7] Janda, V., Pavlů, D.: Goniometrie. Brno, IDVPvZ, 1993, s. 108

[8] Kittel, A.: Myofunkční terapie. Praha, Grada, 1999, s. 111

[9] Norkin, CC.,White ,JD.: Measurement of point morión:A Guide to Goniometry. Philadelphia, F.A.Davis, 1995

[10] Véle, F.: Kineziologie pro klinickou praxi. Praha, Grada, 1997, s. 271

[11] Tichý, M.: Dysfunkce kloubů, Praha 2007

[12] Votava, J. a kol.: Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Odborná praxe867.27 KB