Jste zde

17PBFGYP - Gynekologie a porodnictví

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBFGYP KZ 2 1P česky
Přednášející:
Kateřina Jeništová (gar.)
Cvičící:
Kateřina Jeništová (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět je koncipován jako teoretický přehled základů anatomie, fyziologie a patologie ženských pohlavních orgánů, včetně těhotenství, porodu a šestinedělí, ve kterém fyzioterapeut má získat vědomosti v péči o ženu zaměřené na všechna období jejího života. Zvláštní pozornost je věnována patologickým a pooperačním stavům, v nichž se uplatňuje fyzioterapeutická péče.

Požadavky:

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem.

Pro udělení zápočtu je nutná 100% účast na přednáškách (absence možná pouze 1x za semestr z vážných důvodů). Delší a jiná absence je řešena individuálně s Mgr. Jeništovou Kateřinou.

Forma ověření studijních výsledků: test, skládající se z 27 otázek s jednou správnou odpovědí a z jedné otevřené otázky za 3 body (max. za test 30 bodů).

Ke splnění zápočtu je tedy nutná 50% úspěšnost (min. 15 bodů).

Požadavky na studenta: znalosti v rozsahu přednášek.

Osnova přednášek:

1 - 2. Úvod do předmětu gynekologie a porodnictví. Anatomie a fyziologie ženských pohlavních orgánů. Období života ženy, menstruace, ovulace. Gynekologická endokrinologie. Gynekologická prohlídka.

3 - 4. Antikoncepce, gynekologická onemocnění (záněty, nádory) Sexuálně přenosná onemocnění Urogynekologie.

5 - 6. Neplodnost. Možnosti fyzioterapie v prevenci i terapii těchto onemocnění. Druhy gynekologických operačních výkonů.Těhotenství, fyziologie matky.

7 - 8. Vývoj plodu. Patologické stavy v těhotenství. Gemini. Pohybové aktivity v těhotenství. Spontánní fyziologický porod. Komplikace porodu, operační porod. Alternativní porodnictví. Patologie v porodnictví. Šestinedělí. Komplikace v šestinedělí.

9 - 10. Shrnutí. Opakování probraných témat. Diskuze. Závěrečný test.

Osnova cvičení:

nejsou

Cíle studia:

Cílem studia je předat studentovi základní přehled základů gynekologie a porodnictví. Je nutné, aby student pochopil hranice mezi fyziologií a patologií ženských pohlavních orgánů a takto i k ženě přistupoval z pohledu fyzioterapeuta.

Studijní materiály:

BAŠKOVÁ Martina. Metodika psychofyzické přípravy na porod. Praha: Grada, 2015, 112 s. ISBN 978-80-247-5361-4

BINDER, Tomáš. Porodnictví. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2011, 266 s. ISBN 978-80-246-1907-1.

ČEPICKÝ, Pavel a Petr HERLE. Gynekologie pro všeobecné praktické lékaře. Praha: Raabe, 2012, 162 s. ISBN 978-8087-55-360-2.

HUDÁKOVÁ Zuzana a Mároa KOPÁČIKOVÁ. Příprava na porod, fyzická a psychická profylaxe. Praha: Grada, 2017, 136 s. ISBN 978-80-271-0274-7

Doporučená literatura:

CIBULA, David a Luboš PETRUŽELKA. Onkogynekologie. Praha: Grada, 2009, 616 s. ISBN 978-80-247-2665-6.

ČEPICKÝ, Pavel a Michael FANTA. Úvod do antikoncepce pro lékaře negynekology. 2. aktualiz. vyd. Praha: Levret, 2010, 183 s. ISBN 978-80-87070-51-2.

ROZTOČIL, Aleš. Moderní porodnictví. Praha: Grada, 2008, 408 s. ISBN 978-80-247-1941-2.

ROZTOČIL, Aleš. Moderní gynekologie. Praha: Grada, 2011, 258 s. ISBN 978-80-247-2832-2.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram výuky ZS 2021/2022397.3 KB