Jste zde

17PBFSPR - Sociální a pracovní rehabilitace

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBFSPR Z,ZK 3 1P+2C česky
Přednášející:
Petra Sládková (gar.)
Cvičící:
Petra Sládková (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Informace o problematice sociální a pracovní rehabilitace. Sociální řešení pacienta, postupy a prostředky pracovní rehabilitace, zařazení tělesně postiženého do pracovního procesu. Systém sociální péče státu.

Požadavky:

zápočet: 80 % účast, zpracování seminární práce na zadané téma v rozsahu min. 4 stran formátu A4.

zkouška: ústní formou. Tematické okruhy ke zkoušce odpovídají odpřednášeným tématům jednotlivých přednášek. Ke zkoušce se mohou přihlásit pouze studenti, kterým byl udělen zápočet.

upozornění: interval mezi řádnou a opravnou zkouškou nebo opravnými zkouškami musí být minimálně sedmidenní.

Osnova přednášek:

Organizace ucelené rehabilitace a její

realizace

Sociální rehabilitace - cíle a prostředky

Základní sociálně právní předpisy. Organizace

státní sociální péče

Pracovní rehabilitace - cíle a prostředky

Problematika přípravy na pracovní

rehabilitace

Ergodiagnostické vyšetření

Posuzování zdravotní způsobilosti

Zařazení osob postižených na zdraví do

pracovního procesu. Rekvalifikace

Optimalizace pracovních podmínek pro tělesně

postižené

Analýzy pracovišť a pracocních činností

Posudkové aspekty onemocnění pohybového

aparátu

Současná mezinárodní klasifikace zdravotního

pojištění

Problematika důchodového řešení. Kazuistiky.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:

Cíle:

získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru Fyzioterapeut.

Studijní materiály:

[1]Votava, J. a kol.: Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením. Praha 2003

[2]Pfeiffer, J.: Rehabilitace, léčebné, pracovní a sociální aspekty, Karolinum 2006

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: