Jste zde

Doktorské předměty

Kód Název
17DBASZ Analýza a syntéza zobrazovacích systémů
17DCAR Analýza rizik
17DBAJ Angličtina pro doktorandy
17DCAJ Angličtina pro doktorandy
17DCBPST Bezpečnostní politika státu a soudobý terorismus
17DBBEMG Bioelektromagnetismus
17DBBIOC Biosystém člověka
17DBCHN Chemie chytrých nanostruktur. Nanochemie
17DBCHS Chytré struktury v medicínských aplikacích
17DBZ2D Číslicové zpracování 2D biosignálů
17DCDTL Detekce, stanovení a identifikace zájmových toxických látek
17DCDPTV Devastující poranění tlakovou vlnou
17DBGVBS Geneze a vlastnosti biologických signálů
17DCHKP Havarijní a krizové plánování
17DCIB Informační bezpečnost
17DCKR Klinická radiogiologie a biodozimetrie
17DCKI Kritická infrastruktura
17DCLPIA Laboratorní průkaz infekčních agens - diagnostické techniky a možnosti jejich využití ve screeningu
17DBMSH Matematická statistika pro klinické hodnocení
17DCMK Medicína katastrof
17DBMPD Metody a prostředky diagnostiky založené na vyhodnocování pohybu
17DBMUPV Metody a prostředky umělé plicní ventilace
17DBMGRZ Metody generace a využití měkkého rentgenového záření
17DBMUNB Metody určování nejistot bioměření
17DCMBAR Molekulární, buněčná a aplikovaná radiobiologie
17DBNEIA Nelineární a informační analýza v biomedicíně
17DBNEU Neurotechnologie
17DCNPE Nové poznatky v epidemiologii z pohledu globalizace a bioterorizmu
17DCNTPO Nové trendy rozvoje technických prostředků ochrany proti CBRN
17DCOO Ochrana obyvatelstva
17DCOZZ Ochrana zvířat a etologie, základy zoohygieny
17DBOMTB Optické metody, technologie a přístrojová technika pro biomedicínu
17DBPTIB Perspektivní technologie pro implantáty a biosenzory
17DBPBA Pokročilé biomedicínské aplikace mikroprocesorové techniky
17DBPMDZ Pokročilé metody pro diagnostiku a korekci zraku
17DBPSM Pokročilé spektroskopie a mikroskopie pro výzkum v molekulární medicíně
17DBPBI Pokroky v biomedicínském inženýrství
17DCPAMU Psychologické aspekty mimořádných událostí
17DCROEZ Reakce organizmu na extrémní zátěž
17DCRZE Řízení a zabezpečení evakuace a nouzového přežití
17DCSTA Statistika
17DBSRZZ Systémové řízení zdravotnických zařízení
17DCTLM Telemetrie
17DCTPKM Teorie a praxe krizového managementu
17DCTX Toxikologie
17DBFP Vybrané kapitoly z fyziologie a patofyzilogie člověka
17DBVMGV Vybrané metody genetického výzkumu