Jste zde

17DBCHS - Chytré struktury v medicínských aplikacích

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17DBCHS ZK 5 2P česky
Přednášející:
Anton Fojtík (gar.)
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Nanočástice díky svým vlastnostem nabízejí rozsáhlé a významné využití v biomedicínských oborech a v medicínských aplikacích. Velikost nanočástic a modifikace jejich povrchů dovoluje vzájemnou interakci mezi molekulami buněk i buněčných povrchů cestou, která nemění jejich chování ani biochemické vlastnosti. Nanočástice mohou být použity buď přímo jako aktivní medium nebo jako nosiče různých léčiv. Nanočásticové struktury splňují náročné podmínky obou forem využití. Takovéto nanostruktury mají výrazné změněné fyzikálně chemické parametry, odlišné od příslušných makrolátek. Příprava a manipulace s chytrými strukturami (nanostruktury) otvírá nebývalé možnosti,v oblasti nanobiomedicínských aplikací.

Požadavky:

Výuka probíhá v podobě řízeného samostudia s pravidelnými konzultacemi. Kromě zkoušky je požadováno vypracování písemné studie studentem na zadané téma.

Osnova přednášek:

1) Chytré nanostruktury a nanotechnologie. 2?3) Podstata unikátních vlastnosti nanostruktur. 4) Cesty k nanotechnologickým aplikacím. 5?6) Nanotechnologické aplikace, limity a možnosti do budoucna. 7?8) Engineering cílených vlastností a manipulace s nimi pro biomedicínské aplikace. Interakci s jinými soubory molekul pro studium nových ?chytrých? vlastností. 9) Základ konstrukce chytrých materiálů. 10?12) Příprava chytrých struktur (nanostruktur) pro biomedicínské aplikace. 13?14) Příprava malých částic (nanočástic) a jejich kombinací. Vytváření nanostruktur s cílenými vlastnostmi.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná:

[1] Prasad, P.N.: Nanophotonics. Wiley Interscience 2004

[2] Kubátová, J. a kol.: Sborník přednášek NANOTECHNOLOGIE, ESF, program CZ 04.01.03, 2008

Doporučená:

[3] G.A.Ozin and A.C.Arsenault: NANOCHEMISTRY. The Royal Society of Chemistry 2005 ISBN 0-85404-664-X.

[4] B.Bhushan: SRINGER HANDBOOK OF NANOTECHNOLOGY. Springer-Verlag,Berlin,ISBN 3-540-01218-4.

[5] Anton Fojtík a kolektív.: NANO fascinující fenomén současnosti. COMTES FHT a.s. 33441 Dobřany, listopad 2014

ISBN 978-80-260-7135-8.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: