Jste zde

17DCDTL - Detekce, stanovení a identifikace zájmových toxických látek

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17DCDTL ZK 5 10P+5C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Nebezpečné látky v prostředí a v lidské činnosti (průmysl a zemědělství), bojové chemické látky). Případy ohrožení obyvatel nebezpečnými chemickými látkami. Způsob rychlé detekce nebezpečných chemických látek.

Požadavky:

V případě výuky formou konzultací student dostane za úkol prostudovat zadané téma, které se při příští konzultaci bude diskutovat; některé konzultace budou spojeny s praktickými ukázkami detekce toxických látek. Povinností studenta bude vypracovat seminární práci podle zadání garanta předmětu; zkouška proběhne formou testu, předcházet bude diskuse nad seminární prací.

Osnova přednášek:

Úvod do problematiky - vymezení pojmů

Základní rozdělení metod detekce, stanovení a identifikace toxických látek a jejich charakterizace

Prostředky jednoduché analýzy toxických látek

Rychlé a automatické prostředky analýzy toxických látek

Přenosné polní chemické laboratoře

Osnova cvičení:

Praktické používání vybraných prostředků jednoduché detekce toxických látek

Praktické používání vybraných rychlých a automatických prostředků detekce toxických látek

Praktické používání vybraných přenosných polních chemických laboratoří

Cíle studia:

Seznámení studentů se současným stavem detekce, stanovení a identifikace toxických chemických látek v oblasti krizového řízení. Některé důležité metody a prostředky, s nimiž se studenti mohou ve své další odborné a vědecké práci setkat, budou prakticky předvedeny a se studenty náležitě procvičeny.

Studijní materiály:

Základní literatura:

HOLZBECHER, Z., CHURÁČEK J. a kol. Analytická chemie. SNTL/ALFA, Praha 1987.

PITSCHMANN, V. a kol. Chemické zbraně a ochrana proti nim. Manus, Praha 2011.

HALÁMEK, E., KOBLIHA, Z., PITSCHMANN V. Analýza bojových chemických látek. Univerzita obrany, Brno 2007.

Doporučená literatura:

YIN SUN, KWOK Y. ONG. Detection Technologies for Chemical Warfare Agents and Toxic Vapors. CRC Press 2004.

PITSCHMANN, V. Analýza toxických látek detekčními trubičkami. Econt Consulting, Drahelčice 2005.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: