Jste zde

17DBFP - Vybrané kapitoly z fyziologie a patofyziologie člověka

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17DBFP ZK 5 2P česky
Přednášející:
Leoš Navrátil, Ivan Dylevský (gar.)
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět poskytuje stručný přehled o fyziologii, patologii a patofyziologii orgánových systémů. Pozornost je zaměřena na poruchy orgánových funkcí, vedoucích ke vzniku specifických patofyziologických syndromů.

Požadavky:

Výuka probíhá v podobě řízeného samostudia s pravidelnými konzultacemi. Kromě zkoušky je požadováno vypracování písemné studie studentem na zadané téma.

Osnova přednášek:

1) Obecné příčiny nemocí, etiologie a patogeneze, syndrom/symptom. Zevní faktory vzniku nemocí ? fyzikální, chemické a biologické patogenní faktory. 2) Buňka/tkáň/orgán, regulace proliferace, diferenciace a zániku buněk (nekróza vs. apoptóza), tkáňové poškození, zánět, lokální a systémové projevy, cytokiny a chemokiny, obecné projevy nemocí (horečka, bolest), regenerace vs. reparace, hojení ran a jeho poruchy. 3) Základy genetiky, genetická variabilita, nemoci v důsledku chromozomových aberací, monogenní vs. komplexní (civilizační) nemoci. 4) Kontrola buněčného cyklu, nádorová transformace buňky, karcinogeny, metastazování, interakce nádoru a organizmu, sporadické vs. familiární formy. 5) Patofyziologie dýchacího systému. 6) Patofyziologie krve. 7) Patofyziologie oběhového systému. 8) Patofyziologie vylučovacího systému. 9) Homeostáza. Poruchy homeostázy. 10) Patofyziologie trávicího systému. 11) Patofyziologie vnitřní sekrece. 12) Poruchy metabolizmu. 13) Patofyziologie alergických a autoimunitních onemocnění. 14) Poruchy výživy.

Osnova cvičení:

Neurčena

Cíle studia:

Předmět poskytuje stručný přehled o fyziologii, patologii a patofyziologii orgánových systémů. Pozornost je zaměřena na poruchy orgánových funkcí, vedoucích ke vzniku specifických patofyziologických syndromů.

Studijní materiály:

Povinná:

[1] NEČAS, E. et al. Obecná patologická fyziologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000, 377 s. ISBN 978-80-246-1688-9.

[2] SILBERNAGL, S., LANG, F. Atlas patofyziologie člověka. 1. vyd. Praha: Grada, 2001, 392 s. ISBN 80-7169-968-3.

[3] DAMJANOV, I. Pathophysiology. 1st Ed. Philadelphia: Saunders, 2008, 472 p. ISBN 978-1-4160-0229-1.

Doporučená:

[4] VOKURKA, M. et al. Patofyziologie pro nelékařské obory. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2012, 305 s. ISBN 978-80-246-2032-9.

[5] NEČAS, E. Patologická fyziologie orgánových systémů. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000, 379 s. ISBN 80-246-0615-1.

[6] FÖLSCH, U.R., KOCHSIEK, K., SCHMIDT, R.F. Patologická fyziologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2003, 588 s. ISBN 80-247-0319-X.1.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: