Jste zde

17DCKR - Klinická radiogiologie a biodozimetrie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17DCKR ZK 5 10P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Klinická radiobiologie je oborem s bohatou tradicí, její poznatky využívá jak řada medicínských oborů, tak specialisté mimo jiné v jaderné energetice, radiační ochraně, v zemědělství, v ekologii či v kosmonautice. Je nezbytné zdůraznit, že poznatky československých radiobiologů jsou uznávány v celém odborném světě. Předmět je zaměřen na objasnění interakce ionizujícího záření s organizmem, na nové poznatky ochrany organizmu před ionizujícím zářením, současné možnosti terapie a zejména na biodozimetrii jako nejspolehlivější metodu míry poškození organizmu.

Požadavky:

V případě konzultací zpracování seminární práce na určené téma z radiobiologie, seznámení s radiobiologickým pracovištěm (katedra vojenské radiobiologie Univerzity obrany v Hradci Králové a pracovištěm stanoveném prof. Dr. rer. nat. Friedo Zölzerem a složení zkoušky ústní formou.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek 10 hodin

interakce ionizujícího záření s hmotou

diagnostika a léčba nemoci z ozáření

význam radiobiologických poznatků pro radioterapii

radiační biodozimetrie

ekoradiobiologie

Osnova cvičení:

nejsou

Cíle studia:

Cílem předmětu je objasnit mechanismy kontaminace a interakce radioaktivních látek se savčím organizmem, distribuci těchto látek v organizmech a způsoby a vyhodnocení radiačního poškození orgánů a poskytnout přehled rizik kontaminace ve zdravotnictví a při jiných činnostech v průmyslu. Významnou část předmětu bude tvořit biodozimetrická problematika, protože odhad rizika indukce karcinomů fyzikálními a chemickými látkami je založen na spolehlivé dozimetrii. V mnoha případech nemůže být přesně stanovena expoziční úroveň, protože vhodná metoda detekce není dostupná. Distribuce toxické látky v lidském organizmu není často přesně známa a zpětné stanovení recentní expozice je problematické. Kvantifikace biologických markerů v různých tkaních se jeví být zajímavou alternativou fyzikální a chemické dozimetrie. Tento předmět se bude zabývat množstvím ukazatelů: modifikace kritických biomolekul jako např. DNA a proteinů manifestovaných po poškození a indikátory individuální nádorové senzitivity.

Studijní materiály:

Základní literatura:

BUTOMO, N.V., GREVENJUK, A.N., LEGEZA, V.I. a kol. Osnovy medicinskoj radiobiologii. Foliant, Sankt Peterburg, 2004, ISBN 5-93929-091-4

KUNA, P., L. NAVRÁTIL L., a kol. Klinická radiobiologie. Praha (MANUS) 2005, ISBN 80-86571-09-2

MATOUŠEK, J., ÖSTERREICHER, J., LINHART, P. CRBN - jaderné zbraně a radiologické materiály. Edice SPBI Spektrum, Ostrava, 2007, ISBN 978-80-7385-029-6

MATOUŠEK, J., URBAN, I., LINHART, P. CBRN. Detekce a monitorování ,fyzická ochrana, dekontaminace. Ostrava: Edice SPBI Spektrum, 2008, ISBN 978-80-7385-048-7

ÖSTERREICHER, J., VÁVROVÁ, J. Přednášky z radiobiologie. Praha (MANUS) 2003, ISBN 80-86571-01-7

STEEL, G.G. Basic Clinical Radiobiology. London (Hodder Arnold) 2002. ISBN 978-0-340-80783-5

PEJCHAL, J., ÖSTERREICHER, J., ZÁRYBNICKÁ, L., ŠINKOROVÁ, Z., TICHÝ, A., VÁVROVÁ, J. Biodozimetrické postupy. Vojenské zdravotnické listy, 2010; 74(2):64-70

LÉONARD, A., RUEFF, J., GERBER, G.B., LÉONARD, E.D. Usefulness and limits of biological dosimetry based on cytogenetic methods. Radiat Prot Dosimetry. 2005;115(1-4):448-454.

Biodosimetry. Available methods and role on dose assessment and prognosis. http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/eprmedt/Day_2/Day_2-8.pps

Doporučená literatura:

ILJIN, A.A. a kol. Radiacionnyje poraženija čelovjeka. IzdAT, Moskva, 2001, ISBN 5-86656-114-X

HALL, E.J. Radiobiology for the Radiologist. Philadelphia (Lippincott Williams & Wilkins) 2000. , ISBN 0-7817-2649-2

JARMONENKO, C.P., VAJSON, A.A.: Radiobiologija člověka i životnych. Vysoká škola, Moskva, 2004, ISBN 5-06-004265-0

MATOUŠEK, J., BENEDÍK, J., LINHART, P. CRBN - biologické zbraně. Edice SPBI Spektrum, Ostrava, 2007, ISBN 978-80-7385-003-6

MATOUŠEK, J., LINHART, P. CRBN - chemické zbraně. Edice SPBI Spektrum, Ostrava, 2005, ISBN 80-86634-71-X

Základy biodozimetrie. Kapitola 3, Multimediální výukový materiál Radiobiologie. Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně, http://fbmi.sirdik.org/

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: